EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:309:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 309, 13. septembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 309

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
13. septembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 309/01

Oznámenie Komisie – Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré bude Komisia navrhovať Súdnemu dvoru Európskej únie v konaniach o nesplnení povinnosti

1

2019/C 309/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) ( 1 )

4

2019/C 309/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9330 – Denso/Hirose) ( 1 )

4

2019/C 309/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) ( 1 )

5

2019/C 309/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9493 – Triton/Aleris) ( 1 )

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 309/06

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1405 a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1403 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

6

2019/C 309/07

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

7

 

Európska komisia

2019/C 309/08

Výmenný kurz eura

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 309/09

Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

9

2019/C 309/10

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmena záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

13

2019/C 309/11

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top