EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:282:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 282, 20. augusta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 282

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
20. augusta 2019


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 282/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Vytvoriť primeraný európsky právny rámec pre podniky sociálneho hospodárstva (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

 

STANOVISKÁ

2019/C 282/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Lepšie vykonávanie sociálneho piliera a podpora základných služieb (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

7

2019/C 282/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Smerom k lepšej hospodárskej konvergencii a konkurencieschopnosti v rámci makroregiónov, ako je napríklad stratégia EÚ pre podunajskú oblasť – úloha nadnárodných klastrov (prieskumné stanovisko)

14


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 282/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke Investičný plán pre Európu: hodnotenie a ďalšie kroky [COM(2018) 771 final]

20

2019/C 282/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade (samitu eurozóny), Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Smerom k silnejšej medzinárodnej úlohe eura [COM(2018) 796 final]

27

2019/C 282/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2019) 151 final]

32

2019/C 282/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade — Ďalšie posilnenie právneho štátu v Únii Súčasný stav a možné nasledujúce kroky [COM(2019) 163 final]

39

2019/C 282/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2019) 125 final – 2019/0070 (COD)]

49

2019/C 282/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke Čistá planéta pre všetkých Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo [COM(2018) 773 final]

51


 

Korigendá

2019/C 282/10

Korigendum k stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva  ( Ú. v. EÚ C 240, 16.7.2019 )

60


SK

 

Top