EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:240:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 240, 16. júla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 240

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
16. júla 2019


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 240/01

Uznesenie – Poďme voliť a hlasujme za zjednotenú Európu

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 240/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Otázky rodovej rovnosti  (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

3

 

STANOVISKÁ

2019/C 240/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Hospodárska, technologická a sociálna transformácia moderných služieb zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby  (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

10

2019/C 240/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Práca s azbestom pri energetickej renovácii  (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

15

2019/C 240/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Prínos podnikov sociálneho hospodárstva k súdržnejšej a demokratickejšej Európe  (prieskumné stanovisko na žiadosť rumunského predsedníctva)

20

2019/C 240/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Európska filantropia: nevyužitý potenciál  (prieskumné stanovisko na žiadosť rumunského predsedníctva Rady EÚ)

24


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 240/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH  [COM(2018) 813 final – 2018/0413 (CNS)]

29

2019/C 240/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb  [COM(2018) 812 final – 2018/0412(CNS)] Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru  [COM(2018) 819 final – 2018/0415(CNS)]

33

2019/C 240/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Udržateľné biohospodárstvo pre Európu: ako lepšie prepojiť hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie [COM(2018) 673 final]

37

2019/C 240/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva  [COM(2019) 38 final – 2019/0017 (COD)]

41

2019/C 240/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení – Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku  [COM(2018) 772 final]

44

2019/C 240/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie  [COM(2018) 795 final]

51


SK

 

Top