Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:228:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 228, 5. júla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 228

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
5. júla 2019


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 228/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Digitálna zdravotná gramotnosť – zdravotná starostlivosť prispôsobená potrebám európskych občanov v čase demografických zmien  (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

 

STANOVISKÁ

2019/C 228/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Pracovné príležitosti pre ekonomicky neaktívne osoby (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

7

2019/C 228/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Systémy vzdelávania podporujúce získavanie zručností požadovaných na trhu práce – aká transformácia je potrebná? [stanovisko z vlastnej iniciatívy]

16

2019/C 228/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Odolná demokracia prostredníctvom silnej a rozmanitej občianskej spoločnosti  (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2019/C 228/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Trasa bielej holubice – návrh globálnej stratégie budovania mieru pod vedením EÚ  (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

31

2019/C 228/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Načúvať občanom Európy v záujme udržateľnej budúcnosti (Sibiu a ďalej)

37

2019/C 228/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020  (prieskumné stanovisko)

50

2019/C 228/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Budúcnosť EÚ: výhody pre občanov a dodržiavanie európskych hodnôt  (prieskumné stanovisko na žiadosť rumunského predsedníctva Rady Európskej únie)

57

2019/C 228/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Vzdelávanie o Európskej únii (prieskumné stanovisko na žiadosť rumunského predsedníctva)

68


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

2019/C 228/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu – Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2019  [COM(2018) 686 final]

74

2019/C 228/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Harmonizované normy: zvyšovanie transparentnosti a právnej istoty v záujme plne fungujúceho jednotného trhu  [COM(2018) 764 final]

78

2019/C 228/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov [COM(2018) 734 final]

83

2019/C 228/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán proti dezinformáciám [JOIN(2018) 36 final]

89

2019/C 228/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke Prepájanie Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ  [JOIN(2018) 31 final]

95

2019/C 228/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí  [COM(2019) 55 final – 2019/0027 (COD)]

103


SK

 

Top