Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:209:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 209, 20. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 209

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
20. júna 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 209/01

Oznámenie Komisie – Usmernenia k zverejňovaniu nefinančných informácií: doplnok týkajúci sa podávania správ súvisiacich s klímou

1

2019/C 209/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9323 – RheinEnergie/SPIE/TankE) ( 1 )

31

2019/C 209/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9363 – Koito/Elbit/BWV/JV) ( 1 )

31


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 209/04

Výmenný kurz eura

32

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2019/C 209/05

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

33


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2019/C 209/06

Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antisubvenčných opatrení

34

2019/C 209/07

Oznámenie o opätovnom začatí prešetrovaní v nadväznosti na rozsudky z 10. apríla 2019 vo veciach T-300/16 a T-301/16 so zreteľom na vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2016/387 a (EÚ) 2016/388 16, ktorými sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii

35

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 209/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9314 – Sogeclair/AddUp/PrintSky) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

40

2019/C 209/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9382 – Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/SMM Auto Finance JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

42


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top