EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:197:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 197, 13. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 197

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
13. júna 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 197/01

Výmenný kurz eura

1

2019/C 197/02

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. júna 2019 o uverejnení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie [Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten (CHZO)]

2

2019/C 197/03

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách platných od 1. júla 2019[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

20

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 197/04

Oznámenie o výberovom konaní na udelenie povolení na prieskum a ťažbu uhľovodíkov na území Dinárskeho pohoria

21

2019/C 197/05

Informácie, ktoré sa majú zaslať podľa článku 5 ods. 2 – Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 ( Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19 )]

23

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2019/C 197/06

Výzva na predloženie pripomienok k štátnej pomoci podľa časti I článku 1 ods. 2 protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu

25


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2019/C 197/07

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 24. januára 2019 predložil Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein vo veci D a E (Vec E-2/19)

35

2019/C 197/08

Žaloba spoločnosti Nettbuss AS podaná 26. februára 2019 proti spoločnosti Konkurrenten.no AS (Vec E-1/17 COSTS)

36


SK

 

Top