EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:122:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 122, 1. apríla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 122

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
1. apríla 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

CDJ

2019/C 122/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

CDJ

2019/C 122/02

Vec C-645/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 15. októbra 2018 — NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

2

2019/C 122/03

Vec C-665/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 23. októbra 2018 — Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2019/C 122/04

Vec C-712/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 13. novembra 2018 – ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

3

2019/C 122/05

Vec C-713/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 14. novembra 2018 — ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

4

2019/C 122/06

Vec C-791/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. decembra 2018 — Stichting Schoonzicht, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën.

5

2019/C 122/07

Vec C-798/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. decembra 2019 — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) a i./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

6

2019/C 122/08

Vec C-799/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. decembra 2018 — Athesia Energy Srl a i./Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

7

2019/C 122/09

Vec C-806/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 20. decembra 2018 — JZ

8

2019/C 122/10

Vec C-814/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Holandsko) 21. decembra 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9

2019/C 122/11

Vec C-815/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlande (Holandsko) 21. decembra 2018 — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten B.V., Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft

10

2019/C 122/12

vec C 826/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Limburg (Holandsko) 28. decembra 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt Susteren andere Beteiligte: Sebava BV

11

2019/C 122/13

Vec C-7/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 4. januára 2019 — QG/Germanwings GmbH

12

2019/C 122/14

Vec C-33/19: Žaloba podaná 18. januára 2019 — Európska komisia/Bulharská republika

12

2019/C 122/15

Vec C-82/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 5. februára 2019 — Minister for Justice and Equality/PI

13

 

Všeobecný súd

2019/C 122/16

Vec T-134/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2019 — Hércules Club de Fútbol/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty súvisiace s konaním o preskúmaní štátnej pomoci — Zamietnutie prístupu — Prekážka začatého konania — Výnimka týkajúca sa ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov tretej osoby — Povinnosť vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie — Prevažujúci verejný záujem“]

15

2019/C 122/17

Vec T-201/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2019 — Printeos/Komisia [„Mimozmluvná zodpovednosť — Hospodárska súťaž — Kartely — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Pokuty — Rozsudok, ktorým sa čiastočne zrušuje rozhodnutie — Vrátenie istiny pokuty — Úroky z omeškania — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Príčinná súvislosť — Ujma — Článok 266 ZFEÚ — Článok 90 ods. 4 písm. a) druhá veta delegovaného nariadenia (ES) č. 1268/2012“]

15

2019/C 122/18

Vec T-453/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2019 — TV/Rada [„Verejná služba — Úradníci v skúšobnej dobe — Skúšobná doba — Správa o skúšobnej dobe — Stanovisko výboru pre správy — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Nedostatočné odborné kvality — Článok 34 služobného poriadku — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia“]

16

2019/C 122/19

Vec T-796/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2019 — Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO) [„Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie MOULDPRO — Absolútny dôvod neplatnosti — Nekonanie v dobrej viere — Článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 — Relatívne dôvody neplatnosti — Článok 60 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 3 nariadenia 2017/1001 — Článok 60 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001“]

17

2019/C 122/20

Vec T-823/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. februára 2019 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik) [„Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Etnik — Skoršia ochranná známka Európskej únie — Relatívny dôvod zamietnutia — Neoznačenie skoršej ochrannej známky v námietke — Zásada riadnej správy vecí verejných — Právo na účinný prostriedok nápravy — Rovnosť zbraní — Zásada dobrej viery — Legitímna dôvera“]

18

2019/C 122/21

Vec T-231/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2019 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili) [„Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Djili — Staršia národná ochranná známka GILLY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“]

18

2019/C 122/22

Vec T-278/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. februára 2019 — Nemius Group/EUIPO — (DENTALDISK) [„Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie DENTALDISK — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“]

19

2019/C 122/23

Vec T-45/19: Žaloba podaná 24. januára 2019 — Acron a iní/Komisia

20

2019/C 122/24

Vec T-63/19: Žaloba podaná 31. januára 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (РОШЕН)

21

2019/C 122/25

Vec T-66/19: Žaloba podaná 4. februára 2019 — Vlaamse Gemeenschap a Vlaams Gewest/Parlament a Rada

22

2019/C 122/26

Vec T-70/19: Žaloba podaná 6. februára 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (LA PASSIATA)

23

2019/C 122/27

Vec T-71/19: Žaloba podaná 6. februára 2019 — BMC/Komisia a Impresa comune Clean Sky 2

24

2019/C 122/28

Vec T-73/19: Žaloba podaná 7. februára 2019 — Bergslagernas Järnvaru/EUIPO (Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (nástroje na štiepanie dreva)

25

2019/C 122/29

Vec T-76/19: Žaloba podaná 7. februára 2019 — Pontinova/EUIPO — Ponti & Partners (pontinova)

26

2019/C 122/30

Vec T-78/19: Žaloba podaná 8. februára 2019 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

27

2019/C 122/31

Vec T-80/19: Žaloba podaná 12. februára 2019 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

27

2019/C 122/32

Vec T-83/19: Žaloba podaná 12. februára 2019 — AL/Komisia

28

2019/C 122/33

Vec T-85/19: Žaloba podaná 14. februára 2019 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)

29

2019/C 122/34

Vec T-86/19: Žaloba podaná 15. februára 2019 — Solnova/EUIPO –Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

30

2019/C 122/35

spojené veci T-101/14 a T-610/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. februára 2019 — British Aggregates/Komisia

31

2019/C 122/36

Vec T-741/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. februára 2019 — British Aggregates/Komisia

31

2019/C 122/37

Vec T-131/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. februára 2019 — Argus Security/ESVČ

32

2019/C 122/38

Vec T-18/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. januára 2019 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

32


SK

 

Top