EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:086:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 86, 7. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 86

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
7. marca 2019


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Výbor regiónov

 

132. plenárne zasadnutie VR, 5. 12. 2018 – 6. 12. 2018

2019/C 86/01

Uznesenie Európskeho výboru regiónov k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2019

1

 

STANOVISKÁ

 

Výbor regiónov

 

132. plenárne zasadnutie VR, 5. 12. 2018 – 6. 12. 2018

2019/C 86/02

Stanoviska Európskeho výboru regiónov — Balík týkajúci sa rozširovania 2018

8

2019/C 86/03

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Zdaňovanie v digitálnej ekonomike

14

2019/C 86/04

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu

24

2019/C 86/05

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Modely miestnej zodpovednosti za energetiku a úloha miestnych energetických spoločenstiev pri energetickej transformácii v Európe

36


 

III   Prípravné akty

 

VÝBOR REGIÓNOV

 

132. plenárne zasadnutie VR, 5. 12. 2018 – 6. 12. 2018

2019/C 86/06

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Všeobecné nariadenie

41

2019/C 86/07

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Európsky sociálny fond plus

84

2019/C 86/08

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond

115

2019/C 86/09

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Európska územná spolupráca

137

2019/C 86/10

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Cezhraničný mechanizmus

165

2019/C 86/11

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Reforma SPP

173

2019/C 86/12

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

239

2019/C 86/13

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Program pre jednotný trh

259

2019/C 86/14

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Program Digitálna Európa (2021 – 2027)

272

2019/C 86/15

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Európsky zbor solidarity a nová stratégia EÚ pre mládež

282

2019/C 86/16

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Susedstvo a svet

295

2019/C 86/17

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Program InvestEU

310

2019/C 86/18

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Program na podporu reforiem a európsky nástroj stabilizácie investícií

335

2019/C 86/19

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

353

2019/C 86/20

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

365


SK

 

Top