EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:009:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 9, 10. januára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 9

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
10. januára 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 9/01

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.8907 – Aperam/VDM) ( 1 )

1

2019/C 9/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9087 – Mondi Štětí/Holzindustrie Maresch/Eco-Investment/Labe Wood) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 9/03

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú cestovné obmedzenia stanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali

2

2019/C 9/04

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali

3

 

Európska komisia

2019/C 9/05

Výmenný kurz eura

4

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2019/C 9/06

Oznámenie Dozorného úradu EZVO o úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre štáty EZVO platných od 1. januára 2019[Uverejnené v súlade s pravidlami o referenčných a diskontných sadzbách uvedenými v časti VII usmernení Dozorného úradu o štátnej pomoci a v súlade s článkom 10 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004]

5


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2019/C 9/07

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 9. novembra 2018 proti Islandu (Vec E-3/18)

6

2019/C 9/08

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 9. novembra 2018 proti Islandu (Vec E-4/18)

7

2019/C 9/09

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 9. novembra 2018 proti Islandu (Vec E-5/18)

8

2019/C 9/10

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 9. novembra 2018 proti Islandu (Vec E-6/18)

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 9/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9221 – CMA CGM/CEVA) ( 1 )

10

2019/C 9/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9232 – Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top