EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:461:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 461, 21. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 461

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
21. decembra 2018


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Výbor regiónov

 

131. plenárne zasadnutie VR a úvodné zasadnutie Európskeho týždňa regiónov a miest, 8. 10. 2018 – 10. 10. 2018

2018/C 461/01

Uznesenie Európskeho výboru regiónov – Hospodárske politiky pre eurozónu a so zreteľom na ročný prieskum rastu na rok 2019

1

 

STANOVISKÁ

 

Výbor regiónov

 

131. plenárne zasadnutie VR a úvodné zasadnutie Európskeho týždňa regiónov a miest, 8. 10. 2018 – 10. 10. 2018

2018/C 461/02

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu

5

2018/C 461/03

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Zriadenie Európskeho orgánu práce

16

2018/C 461/04

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Príspevok miest a regiónov EÚ k 14. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020

24

2018/C 461/05

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Oznámenie na tému Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

30

2018/C 461/06

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Začleňovanie športu do pracovného programu EÚ na obdobie po roku 2020

37

2018/C 461/07

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Balík predpisov o spravodlivom zdaňovaní

43

2018/C 461/08

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Akčný plán digitálneho vzdelávania

52

2018/C 461/09

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry

57


 

III   Prípravné akty

 

VÝBOR REGIÓNOV

 

131. plenárne zasadnutie VR a úvodné zasadnutie Európskeho týždňa regiónov a miest, 8. 10. 2018 – 10. 10. 2018

2018/C 461/10

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Balík návrhov v súvislosti s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027

70

2018/C 461/11

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Horizont Európa: 9. rámcový program pre výskum a inovácie

79

2018/C 461/12

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Návrh nariadenia o Európskom námornom a rybárskom fonde

125

2018/C 461/13

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Fond pre azyl a migráciu

147

2018/C 461/14

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

156

2018/C 461/15

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Nástroj na prepájanie Európy

173

2018/C 461/16

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Práva a hodnoty

196

2018/C 461/17

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Návrh smernice o jednorazových plastoch

210

2018/C 461/18

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Čisté prístavy, čisté moria — prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí

220

2018/C 461/19

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Hodnotenie rizika v potravinovom reťazci

225

2018/C 461/20

Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Nová dohoda so spotrebiteľom

232


SK

 

Top