EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:460:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 460, 21. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 460

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
21. decembra 2018


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2018/C 460/01

Odporúčanie Rady zo 4. decembra 2018 s cieľom napraviť značnú zistenú odchýlku od postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu v Rumunsku

1

2018/C 460/02

Odporúčanie Rady zo 4. decembra 2018 s cieľom napraviť značnú zistenú odchýlku od postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu v Maďarsku

4


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 460/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8963 – Eurocar/Bonaldi) ( 1 )

6

2018/C 460/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) ( 1 )

6

2018/C 460/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) ( 1 )

7

2018/C 460/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9032 – E.ON/Helen/Virta) ( 1 )

7

2018/C 460/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9189 – Cerberus Group/Staples UK Limited/Marke Creative Merchandise) ( 1 )

8


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 460/08

Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2018, ktorým sa vymenúvajú traja členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za Bulharsko, Chorvátsko a Taliansko

9

2018/C 460/09

Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2018, ktorým sa vymenúva jeden člen riadiacej rady Európskej chemickej agentúry

11

2018/C 460/10

Závery Rady o pracovnom pláne pre kultúru na roky 2019 – 2022

12

 

Európska komisia

2018/C 460/11

Výmenný kurz eura

26

2018/C 460/12

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

27

2018/C 460/13

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

28

2018/C 460/14

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

29

2018/C 460/15

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

30

2018/C 460/16

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

31

2018/C 460/17

Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.40023 – Cezhraničný prístup k platenej televízii

32

2018/C 460/18

Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.40023 – Cezhraničný prístup k platenej televízii

35

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 460/19

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

38

2018/C 460/20

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

38

2018/C 460/21

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

39

2018/C 460/22

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

39


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 460/23

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9178 – Cargill/ADM/Grainbridge JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

40

2018/C 460/24

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9214 – MUFG HD/Akamai/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

42

2018/C 460/25

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9174 – Aunde/Brose/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

43


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top