EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:445:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 445, 10. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 445

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
10. decembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 445/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 445/02

Vec C-442/18 P: Odvolanie podané 5. júla 2018: Európska centrálna banka proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. apríla 2018 vo veci T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugalsko)/Európska centrálna banka

2

2018/C 445/03

Vec C-506/18 P: Odvolanie podané 1. augusta 2018: Európsky Parlament proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 17. mája 2018 vo veci T-566/16, Josefsson/Európsky parlament

3

2018/C 445/04

Vec C-527/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 13. augusta 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

4

2018/C 445/05

Vec C-528/18 P: Odvolanie podané 13. augusta 2018: Outsource Professional Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 31. mája 2018 vo veci T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

4

2018/C 445/06

Vec C-584/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cyprus) 19. septembra 2018 – D. Z./Blue Air – Airline Management Solutions S.R.L.

5

2018/C 445/07

Vec C-595/18 P: Odvolanie podané 21. septembra 2018: The Goldman Sachs Group Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-419/14, The Goldman Sachs Group/Európska komisia

6

2018/C 445/08

Vec C-605/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Rakúsko) 25. septembra 2018 – Adler Real Estate AG a i.

7

2018/C 445/09

Vec C-613/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalsko) 28. septembra 2018 – Štát Kanada/Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 445/10

Vec C-614/18: Žaloba podaná dňa 28. septembra 2018 – Európska komisia v. Slovenská republika

8

2018/C 445/11

Vec C-615/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kehl (Nemecko) 28. septembra 2018 – trestné konanie proti UY

9

2018/C 445/12

Vec C-621/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session, Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 3. októbra 2018 – Andy Wightman a i./Secretary of State for Exiting the European Union

10

2018/C 445/13

Vec C-636/18: Žaloba podaná 11. októbra 2018 – Európska komisia/Francúzska republika

10

2018/C 445/14

Vec C-638/18: Žaloba podaná 12. októbra 2018 – Európska komisia/Rumunsko

11

2018/C 445/15

Vec C-642/18: Žaloba podaná 12. októbra 2018 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

12

2018/C 445/16

Vec C-664/18: Žaloba podaná 23. októbra 2018 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

12

 

Všeobecný súd

2018/C 445/17

Vec T-435/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie 42 BELOW — Nezapísaná skoršia národná obrazová ochranná známka VODKA 42 — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie v obchodnom styku — Uplatnenie vnútroštátneho práva EUIPO-m“)

14

2018/C 445/18

Vec T-299/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – Nova/Komisia („Arbitrážna doložka — Dohoda o grante uzavretá v rámci pilotného projektu týkajúceho sa vytvorenia siete kontaktov a diskusií medzi samosprávami o skúsenostiach a najlepšej praxi v oblasti presídľovania a začleňovania utečencov — Neexistencia objektívneho ohodnotenia výsledkov projektu — Proporcionalita — Vrátenie poskytnutých súm — Vykonanie dokazovania — Protinávrh“)

14

2018/C 445/19

Vec T-477/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – Epsilon International/Komisia („Rozhodcovská doložka — Zmluvy uzatvorené v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračných činností (2007 – 2013) — Záujem na konaní — Oprávnené výdavky — Pozastavenie platby — Návrh na zrušenie — Rozhodnutie zapísať žalobkyňu do centrálnej databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

15

2018/C 445/20

Vec T-63/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Bingo VIVA! Slots — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie vive bingo — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Predmet sporu“)

16

2018/C 445/21

Vec T-162/17 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – Fernández González/Komisia („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Článok 2 písm. c) PZOZ — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste dočasného zamestnanca podľa článku 2 písm. c) PZOZ — Zamietnutie kandidatúry — Námietka nezákonnosti — Článok 8 PZOZ — Zodpovednosť — Strata príležitosti“)

16

2018/C 445/22

Vec T-261/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – BayerEUIPO/Uni-Pharma (SALOSPIR) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky SALOSPIR — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie zobrazujúce farebné pruhy a skoršie národné ochranné známky Aspirin — Relatívne dôvody zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Dobré meno — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001) — Používanie označenia, ktorého rozsah nie je len miestny, v obchodných vzťahoch — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok ods. 4 nariadenia 2017/1001)“)

17

2018/C 445/23

Vec T-400/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2018 – Deza/Komisia („Životné prostredie a ochrana ľudského zdravia — Nariadenie (ES) č. 1272/2008 — Klasifikácia, označovanie a balenie určitých látok a zmesí — Nariadenie (EÚ) 2017/776 — Klasifikácia antrachinónu — Látka, u ktorej sa predpokladá, že má u človeka karcinogénny potenciál — Zjavne nesprávne posúdenie — Pojem ‚látka‘ — Právna istota — Právo na vlastníctvo“)

18

2018/C 445/24

Vec T-594/18: Žaloba podaná 1. októbra 2018 – Pharma Mar/Komisia

18

2018/C 445/25

Vec T-596/18: Žaloba podaná 28. septembra 2018 – ZL/EUIPO

20

2018/C 445/26

Vec T-604/18: Žaloba podaná 9. októbra 2018 – Google and Alphabet/Komisia

21

2018/C 445/27

Vec T-609/18: Žaloba podaná 5. októbra 2018 – Fujifilm Recording Media/EUIPO – iTernity (d:ternity)

22

2018/C 445/28

Vec T-624/18: Žaloba podaná 18. októbra 2018 – Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN)

23

2018/C 445/29

Vec T-629/18: Žaloba podaná 18. októbra 2018 – mobile.de/EUIPO (vyobrazenie auta v guli)

23

2018/C 445/30

Vec T-631/18: Žaloba podaná 17. októbra 2018 – Herholz Vertrieb/EUIPO (#)

24


SK

 

Top