Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:441:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 441, 7. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 441

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
7. decembra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 441/01

Oznámenie Komisie – Opatrenia považované za rovnako účinné ako článok 4 smernice o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 441/02

Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely správa skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), v ktorej sa navrhujú zmeny prílohy II k záverom Rady z 5. decembra 2017

3

2018/C 441/03

Závery Rady o úlohe práce s mládežou v kontexte otázok týkajúcich sa migrácie a utečencov

5

 

Európska komisia

2018/C 441/04

Výmenný kurz eura

11

2018/C 441/05

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 20. júna 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8451 – Tronox/Cristal – Spravodajca: Slovinsko

12

2018/C 441/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie (Vec M.8451 – Tronox/Cristal)

13

2018/C 441/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 4. júla 2018, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP (Vec M.8451 – Tronox/Cristal) [oznámené pod číslom C(2018)4120]  ( 1 )

15

2018/C 441/08

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2018 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (CHZO)

20


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 441/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top