EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:401:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 401, 7. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 401

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
7. novembra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 401/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8985 – Boeing/KLX) ( 1 )

1

2018/C 401/02

Začatie konania (Vec M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 401/03

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1656 a v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1653 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

2

2018/C 401/04

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

3

 

Európska komisia

2018/C 401/05

Výmenný kurz eura

4

2018/C 401/06

Nová národná strana obehových euromincí

5

2018/C 401/07

Nová národná strana obehových euromincí

6

2018/C 401/08

Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 401/09

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ – KA3 – Podpora reformy politiky – Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 401/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12

2018/C 401/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top