EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:382:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 382, 23. októbra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 382

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
23. októbra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 382/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9092 – EQT Fund Management/Saur) ( 1 )

1

2018/C 382/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9109 – Omers/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings) ( 1 )

1


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2018/C 382/03 CON/2018/37

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ, a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (CON/2018/37)

2

2018/C 382/04 CON/2018/38

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2018 k návrhu nariadenia o niektorých poplatkoch za cezhraničné platby v Únii a o poplatkoch za menovú konverziu (CON/2018/38)

7


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 382/05

Výmenný kurz eura

9


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top