Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:364:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 364, 8. októbra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 364

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
8. októbra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 364/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 364/02

Vec C-428/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 28. júna 2018 – Jörg Paul Konrad Fritz Bode/Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

2

2018/C 364/03

Vec C-462/18 P: Odvolanie podané 13. júla 2018: Mylène Troszczynski proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 16. mája 2018 vo veci T-626/16, Troszczynski/Parlament

2

2018/C 364/04

Vec C-493/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 26. júla 2018 – UB/VA, Tiger SCI, WZ, súdny likvidátor alebo správca konkurznej podstaty UB, Banque patrimoine et immobilier SA

4

2018/C 364/05

Vec C-501/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 30. júla 2018 – BT/Bălgarska narodna banka

4

2018/C 364/06

Vec C-505/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 30. júla 2018 – COPEBI SCA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

7

2018/C 364/07

Vec C-508/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 6. augusta 2018 – Minister for Justice and Equality/OG

8

2018/C 364/08

Vec C-509/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 6. augusta 2018 – Minister for Justice and Equality/PF

8

2018/C 364/09

Vec C-517/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 6. augusta 2018 – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

9

 

Všeobecný súd

2018/C 364/10

Vec T-646/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júla 2018 – Simpson/Rada („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Postup do vyššej platovej triedy — Zaradenie do platovej triedy — Rozhodnutie o nezaradení dotknutej osoby do platovej triedy AD 9 po úspešnej účasti vo výberovom konaní pre AD 9 — Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní po vrátení Všeobecným súdom — Zostavenie rozhodovacieho zloženia, ktoré prijalo uznesenie na prvom stupni — Konanie na vymenovanie sudcu Súdu pre verejnú službu — Súd zriadený zákonom — Zásada zákonného sudcu“)

11

2018/C 364/11

Vec T-693/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júla 2018 – HG/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Preloženie do tretej krajiny — Služobný byt poskytnutý inštitúciou — Disciplinárna sankcia — Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní — Zostavenie rozhodovacieho zloženia, ktoré vyhlásilo prvostupňový rozsudok — Postup vymenovania sudcu na Súd pre verejnú službu — Súd zriadený zákonom — Zásada zákonného sudcu“)

11

2018/C 364/12

Vec T-375/18: Žaloba podaná 19. júna 2018 – Gollnisch/Parlament

12

2018/C 364/13

Vec T-401/18: Žaloba podaná 3. júla 2018 – SFIE-PE/Parlament

13

2018/C 364/14

Vec T-402/18: Žaloba podaná 3. júl 2018 – Aquino a i./Parlament

14

2018/C 364/15

Vec T-422/18: Žaloba podaná 6. júla 2018 – RATP/Komisia

14

2018/C 364/16

Vec T-437/18: Žaloba podaná 13. júla 2018 – Tilly-Sabco/Komisia

15

2018/C 364/17

Vec T-459/18: Žaloba podaná 31. júla 2018 – Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)

17

2018/C 364/18

Vec T-470/18: Žaloba podaná 31. júla 2018 – Telenet/Komisia

17

2018/C 364/19

Vec T-471/18: Žaloba podaná 2. augusta 2018 – WV/ESVČ

18

2018/C 364/20

Vec T-482/18: Žaloba podaná 10. augusta 2018 – XF/Komisia

19

2018/C 364/21

Vec T-501/18: Žaloba podaná 22. augusta 2018 – Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)

20


SK

 

Top