Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 325, 14. septembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 325

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
14. septembra 2018


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2018/C 325/01 ECB/2018/22

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 6. septembra 2018 – Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2018/22)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 325/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9065 – Akastor/Mitsui & Co/Mitsui OSK Lines/AKOFS Offshore) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 325/03

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1237 a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1230 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3

2018/C 325/04

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1230 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

4

 

Európska komisia

2018/C 325/05

Výmenný kurz eura

5

2018/C 325/06

Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 325/07

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

13


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 325/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9017 – SK Capital Partners/Schenectady International Group) ( 1 )

14

2018/C 325/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8828 – Gauselmann/NOVOMATIC/Spielbank Bad Neuenahr/Spielbank Mainz JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

16

2018/C 325/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9111 – Bregal Unternehmerkapital/trendtours Touristik) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18

2018/C 325/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9063 – Synnex/Convergys) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19


 

Korigendá

2018/C 325/12

Korigendum k rozhodnutiu Rady zo 16. júla 2018, ktorým sa obnovuje riadiaca rada Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania ( Ú. v. EÚ C 253, 19.7.2018 )

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top