Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:318:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 318, 10. septembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 318

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
10. septembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 318/01

Výmenný kurz eura

1

2018/C 318/02

Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

2

 

Dvor audítorov

2018/C 318/03

Osobitná správa č. 22/2018 – Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 318/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)] – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

4


 

Korigendá

2018/C 318/05

Korigendum k osobným záznamom o cestujúcich (PNR) – Zoznam členských štátov, ktoré sa rozhodli uplatňovať smernicu o záznamoch o cestujúcich na lety vnútri EÚ podľa článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie) ( Ú. v. EÚ C 196, 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top