EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:281:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 281, 10. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 281

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
10. augusta 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 281/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 281/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 281/03

Rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2018, ktorým sa zriaďuje expertná skupina ako riadiaca rada pre opatrenia Únie v oblasti predchádzania radikalizácii a boja proti nej

3

2018/C 281/04

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 305/2011)  ( 1 )

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 281/05

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Uloženie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

18

2018/C 281/06

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

19


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 281/07

Výzva na predkladanie návrhov 2018 – EAC/A01/2018 – Európsky zbor solidarity

20

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 281/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

22

2018/C 281/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8982 – Ivanhoe Cambridge/PSPIB/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top