EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 20. júla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
20. júla 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 255/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8954 – BPEA/PAI/WFC)  (1 )

1


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2018/C 255/02 CON/2018/19

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. apríla 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 255/03

Výmenný kurz eura

8

2018/C 255/04

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2018 z 3. júla 2018, ktorým sa menia prílohy a protokoly k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia a ktorým sa stanovuje súlad vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán s uvedenou dohodou

9

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 255/05

Zmena Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) – EZÚS Helicas

15


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 255/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.8786 – OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

16

2018/C 255/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.9018 – Cerberus Group/WFS Global Holding) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

18

2018/C 255/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.9022 – Watling Street Capital Partners/Sisaho International) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top