Help Print this page 

Document C:2018:245:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 245, 13. júla 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 245

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. júla 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 245/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8973 – Mitsui/Kansai/JV)  (1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 245/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 245/03

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 17. apríla 2018, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia právnych predpisov uvedeného v rozhodnutí Komisie z 5. marca 2008 o udelení alebo zachovaní platnosti práv na ťažbu hnedého uhlia zo strany Helénskej republiky v prospech podniku Public Power Corporation S.A. (postup v prípade porušenia povinnosti č. 2003/4428) (Vec AT.38700 – Greek lignite and electricity markets) (oznámené pod číslom C(2018) 2104)

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 245/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9009 – KKR/Casual Dining BidCo) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

4

2018/C 245/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9008 – Elixia Holding/TryghedsGruppen/Fitness DK Holding) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

6

2018/C 245/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8666 – Uralchem/Uralkali) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

7


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top