Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:221:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 221, 25. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 221

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
25. júna 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 221/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 221/02

Vec C-24/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Maďarsko) 8. januára 2018 – István Bán/KP 2000 Kft., Edit Kovács

2

2018/C 221/03

Vec C-75/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 6. februára 2018 – Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

2

2018/C 221/04

Vec C-126/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 16. februára 2018 – Dalmandi Mezőgazdasági Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2018/C 221/05

Vec C-173/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 6. marca 2018 – FS/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

5

2018/C 221/06

Vec C-183/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (Poľsko) 9. marca 2018 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/BGŻ BNP Paribas S.A. so sídlom v Gdansku

5

2018/C 221/07

Vec C-189/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 13. marca 2018 – Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adó– és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

6

2018/C 221/08

Vec C-195/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Poľsko) 19. marca 2018 – Konanie v trestnej veci proti B. S.

7

2018/C 221/09

Vec C-220/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemecko) 27. marca 2018 – ML

8

2018/C 221/10

Vec C-222/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 28. marca 2018 – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Národný ústav farmaceutiky a výživy)

9

2018/C 221/11

Vec C-231/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Oldenburg (Nemecko) 3. apríla 2018 – Bußgeldsache/NK

10

2018/C 221/12

Vec C-259/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Španielsko) 11. apríla 2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.

11

2018/C 221/13

Vec C-272/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 20. apríla 2018 – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

11

2018/C 221/14

Vec C-275/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 23. apríla 2018 – Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

12

2018/C 221/15

Vec C-304/18: Žaloba podaná 4. mája 2018 – Európska komisia/Talianska republika

13

 

Všeobecný súd

2018/C 221/16

Vec T-431/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – Distillerie Bonollo a i./Rada („Dumping — Dovozy kyseliny vínnej s pôvodom v Číne — Zmena konečného antidumpingového cla — Čiastočné predbežné preskúmanie — Žaloba o neplatnosť — Priama a osobná dotknutosť — Prípustnosť — Určenie normálnej hodnoty — Vytvorená normálna hodnota — Zmena metódy — Individuálne zaobchádzanie — Článok 2 ods. 7 písm. a) a článok 11 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) a článok 11 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036] — Prispôsobenie účinkov zrušenia z hľadiska času“)

15

2018/C 221/17

Vec T-241/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2018 – El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie EW — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie WE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

16

2018/C 221/18

Vec T-574/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – HK/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Pozostalostný dôchodok — Podmienka poskytnutia — Podmienka týkajúca sa manželstva — Iný ako manželský zväzok — Článok 17 prvý odsek prílohy VIII Služobného poriadku“)

16

2018/C 221/19

Vec T-653/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – Malta/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, ktoré má Komisia k dispozícii — Dokumenty pochádzajúce od členského štátu — Dokumenty vymenené v rámci kontroly zameranej na dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybolovu — Článok 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 — Prístup verejnosti k dokumentom v nadväznosti na žiadosť, ktorú podala mimovládna organizácia — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Lojálna spolupráca — Voľba právneho základu“)

17

2018/C 221/20

Vec T-662/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Styriagra — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie VIAGRA — Bezdôvodné obohatenie založené na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

18

2018/C 221/21

Vec T-721/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2018 – Luxottica Group/EUIPO – Chen (BeyBeni) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška skoršej obrazovej ochrannej známky Európskej únie BeyBeni — Skoršia národná obrazová ochranná známka Ray-Ban — Relatívny dôvod zamietnutia — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001])“

18

2018/C 221/22

Vec T-2/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – J-M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MASSI — Staršia národná slovná ochranná známka MASI — Článok 56 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 63 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Právna sila rozhodnutej veci — Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 60 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia 2017/1001) — Ochranná známka všeobecne známa v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru“)

19

2018/C 221/23

Vec T-34/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2018 – Skyleader/EUIPO – Sky International (SKYLEADER) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie SKYLEADER — Nezohľadnenie dôkazov predložených zrušovaciemu oddeleniu — Článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001] — Pravidlo 40 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 19 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430]“)

20

2018/C 221/24

Vec T-187/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2018 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Mega Liner — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001)“)

21

2018/C 221/25

Vec T-188/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2018 – Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Coil Liner — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001)“)

21

2018/C 221/26

Spojené veci T-193/17, T-194/17 a T-195/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (tvar kĺbovej hlavice a i.) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie — Tvar časti protézy bedrového kĺbu — Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca časť protézy bedrového kĺbu — Ochranná známka Európskej únie tvorená odtieňom ružovej — Späťvzatie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a skončenie konaní o vyhlásenie neplatnosti — Odvolanie majiteľa ochrannej známky proti zrušeniu rozhodnutí o skončení konaní — Neprípustnosť odvolania pred odvolacím senátom — Článok 59 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 67 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

22

2018/C 221/27

Vec T-200/147: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – SB/EUIPO („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Pracovná zmluva na dobu určitú — Rozhodnutie o neobnovení — Námietka protiprávnosti — Povinnosť uviesť odôvodnenie — Povinnosť konať s náležitou starostlivosťou — Diskriminácia na základe veku“)

23

2018/C 221/28

Vec T-463/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie RAISE — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001) — Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 59 ods. 1 a 2 nariadenia 2017/1001)“)

23

2018/C 221/29

Vec T-354/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. apríla 2018 – Allergopharma/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Režim pomoci stanovujúci udelenie oslobodenia od povinných náhrad pri istých farmaceutických výrobkoch — Rozhodnutie, ktorým sa režim pomoci vyhlasuje za zlučiteľný s vnútorným trhom — Neexistencia osobnej dotknutosti — Akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia — Neprípustnosť“)

24

2018/C 221/30

Vec T-916/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2018 – Winkler/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Akt nespôsobujúci ujmu — Zjavná neprípustnosť“)

25

2018/C 221/31

Vec T-234/17: Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka DIAMOND ICE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie DIAMOND CUT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

25

2018/C 221/32

Vec T-298/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. apríla 2018 – Iordăchescu a i./Parlament a i. („Žaloba o neplatnosť — Smernica 2014/40/EÚ — Aproximácia právnych predpisov — Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Žiadosť o náhradu škody — Návrh na začatie konania — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť — Nepríslušnosť“)

26

2018/C 221/33

Vec T-203/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 3. mája 2018 – VQ/ECB („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska a menová politika — Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami — Úlohy, ktoré sú Európskej centrálnej banke zverené nariadením (EÚ) č. 1024/2013 — Právomoci ECB — Špecifické právomoci v oblasti dohľadu — Správne sankcie — Uverejnenie — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

27

2018/C 221/34

Vec T-230/18 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. mája 2018 – Czarnecki/Parlament („Nariadenie predbežného opatrenia — Inštitucionálne právo — Podpredseda Európskeho parlamentu — Rozhodnutie Parlamentu o zbavení funkcie podpredsedu — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Príkaz — Neprípustnosť“)

27

2018/C 221/35

Vec T-186/18: Žaloba podaná 14. marca 2018 – Abaco Energy a iní/Komisia

28

2018/C 221/36

Vec T-224/18: Žaloba podaná 11. apríla 2018 – PV/Komisia

29

2018/C 221/37

Vec T-225/18: Žaloba podaná 1. apríla 2018 – Manéa/CdT

31

2018/C 221/38

Vec T-237/18: Žaloba podaná 9. apríla 2018 – Martini-Sportswear/EUIPO – Olympique de Marseille (M)

32

2018/C 221/39

Vec T-251/18: Žaloba podaná 23. apríla 2018 – IFSUA/Rada

33

2018/C 221/40

Vec T-257/18: Žaloba podaná 24. apríla 2018 – Iberpotash/Komisia

34

2018/C 221/41

Vec T-259/18: Žaloba podaná 23. apríla 2018 – Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg/EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)

35

2018/C 221/42

Vec T-264/18: Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)

36

2018/C 221/43

Vec T-272/18: Žaloba podaná 27. apríla 2018 – EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)

36

2018/C 221/44

Vec T-278/18: Žaloba podaná 4. mája 2018 – Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK)

37


SK

 

Top