Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:203:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 203, 13. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 203

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. júna 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 203/01

Výmenný kurz eura

1

2018/C 203/02

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júna 2018 o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie [Vijlen (CHOP)]

2

2018/C 203/03

Priebežná aktualizácia opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

13

2018/C 203/04

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. júla 2018[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

15

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 203/05

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

16

2018/C 203/06

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

16


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 203/07

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

17

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 203/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec M.8858 – Boeing/Safran/JV (auxiliary power units)] – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top