EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:196:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 196, 8. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 196

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
8. júna 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 196/01

Oznámenie Komisie o otázkach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

1

2018/C 196/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8902 – 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)  (1 )

15

2018/C 196/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8918 – AEA Investors/BCI/Springs)  (1 )

15


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 196/04

Závery Rady o úlohe mládeže pri riešení demografických výziev v Európskej únii

16

2018/C 196/05

Závery Rady o potrebe postaviť kultúrne dedičstvo do popredia v rámci všetkých politík EÚ

20

2018/C 196/06

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o presadzovaní spoločných hodnôt EÚ prostredníctvom športu

23

 

Európska komisia

2018/C 196/07

Výmenný kurz eura

27

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 196/08

Likvidácia – Rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne Alpha Insurance A/S [Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

28

2018/C 196/09

Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) – Zoznam členských štátov, ktoré sa rozhodli uplatňovať smernicu o záznamoch o cestujúcich na lety vnútri EÚ podľa článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie)

29

2018/C 196/10

Zmena Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) – EZÚS Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

30


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 196/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8957 – Silver Lake/ZPG) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

32

2018/C 196/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim a Help Net Farma) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu  (1 )

34


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top