Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:190:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 190, 4. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 190

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
4. júna 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 190/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 190/02

Vec C-252/17: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 21. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 2 de Cádiz – Španielsko) – Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace SL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky — Zjavná neprípustnosť)

2

2018/C 190/03

Vec C-315/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Zaragoza – Španielsko) – Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Zásada zákazu diskriminácie — Režim horizontálneho odborného rastu — Priznanie príplatku — Vnútroštátna právna úprava vylučujúca zamestnancov, ktorí nie sú v stálej službe — Pojmy „pracovnoprávne podmienky“ a „objektívne dôvody“)

3

2018/C 190/04

Vec C-604/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven kasatsionen sad – Bulharsko) – PM/AH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Právomoc súdu členského štátu na rozhodnutie o žalobe vo veciach rodičovských práv a povinností v prípade, ak dieťa nemá bydlisko na území tohto členského štátu — Právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti — Nariadenie (ES) č. 4/2009)

3

2018/C 190/05

Vec C-651/17 P: Odvolanie podané 21. novembra 2017: Grupo Osborne S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2017 vo veci T-350/13, Jordi Nogués/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO)

4

2018/C 190/06

Vec C-652/17 P: Odvolanie podané 21. novembra 2017: Grupo Osborne S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2017 vo veci T-386/15, Jordi Nogués/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO)

4

2018/C 190/07

Vec C-660/17 P: Odvolanie podané 24. novembra 2017: RF proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2017 vo veci T-880/16, RF/Komisia

5

2018/C 190/08

Vec C-135/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 20. februára 2018 – Logistik XXL GmbH/CMR Transport & Logistik

6

2018/C 190/09

Vec C-161/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 27. februára 2018 – Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

7

2018/C 190/10

Vec C-171/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 5. marca 2018 – Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

8

2018/C 190/11

Vec C-172/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 5. marca 2018 – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

8

2018/C 190/12

Vec C-191/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 16. marca 2018 – KN/Minister for Justice and Equality

9

2018/C 190/13

Vec C-194/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 19. marca 2018 – Jadran Dodič/BANKA KOPER, ALTA INVEST

10

2018/C 190/14

Vec C-196/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 19. marca 2018 – Raúl Vítor Soares de Sousa/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2018/C 190/15

Vec C-198/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 20. marca 2018 – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. v konkurze

11

2018/C 190/16

Vec C-209/18: Žaloba podaná 23. marca 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

12

2018/C 190/17

Vec C-215/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 8 (Česká republika) 26. marca 2018 – Libuše Králová/Primera Air Scandinavia

13

2018/C 190/18

Vec C-216/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 27. marca 2018 – Minister for Justice and Equality/LM

13

2018/C 190/19

Vec C-236/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 29. marca 2018 – GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

14

2018/C 190/20

Vec C-237/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 3. apríla 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb/Belgické kráľovstvo SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

15

2018/C 190/21

Vec C-244/18 P: Odvolanie podané 4. apríla 2018: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 1. februára 2018 vo veci T-423/14, Larko/Komisia

15

2018/C 190/22

Vec C-252/18 P: Odvolanie podané 6. apríla 2018: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 1. februára 2018 vo veci T-506/15, Helénska republika/Európska komisia

16

2018/C 190/23

Vec C-344/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Die Länderbahn GmbH DLB/DB Station & Service AG

17

2018/C 190/24

Vec C-603/16 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. februára 2018 – Rada Európskej únie/PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Európska komisia, European Biodiesel Board (EBB)

17

2018/C 190/25

Vec C-604/16 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. februára 2018 – Rada Európskej únie/PT Pelita Agung Agrindustri, Európska komisia, European Biodiesel Board (EBB)

18

2018/C 190/26

Vec C-605/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. februára 2018 – Rada Európskej únie/PT Ciliandra Perkasa, Európska komisia, European Biodiesel Board (EBB)

18

2018/C 190/27

Vec C-606/16 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. februára 2018 – Rada Európskej únie/PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Európska komisia, European Biodiesel Board (EBB)

18

2018/C 190/28

Vec C-644/16: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 23. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

18

2018/C 190/29

Vec C-170/17: Uznesenie predsedu deviatej komory Súdneho dvora z 2. februára 2018 – Európska komisia/Portugalská republika

19

2018/C 190/30

Vec C-206/17: Uznesenie predsedníčky prvej komory Súdneho dvora zo 7. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen, za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

19

2018/C 190/31

Vec C-309/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemecko) – Stadtwerke Delmenhorst GmbH/Manfred Bleckwehl

19

2018/C 190/32

Vec C-376/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Vykonanie európskeho zatykača vydaného na Arkadiusza Piotra Lipinskeho

19

2018/C 190/33

Vec C-383/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2018 – Európska komisia/Portugalská republika

20

2018/C 190/34

Vec C-439/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Hamburg – Nemecko) – British American Tobacco (Germany) GmbH/Freie und Hansestadt Hamburg

20

2018/C 190/35

Vec C-490/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie – Poľsko) – Passenger Rights sp. z o.o./Deutsche Lufthansa AG

20

2018/C 190/36

Vec C-533/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover – Nemecko) – Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke/TUIfly GmbH

20

2018/C 190/37

Vec C-605/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. februára 2018 – Európska komisia/Slovenská republika

21

2018/C 190/38

Vec C-636/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg – Rakúsko) – Germanwings GmbH/Emina Pedić

21

2018/C 190/39

Vec C-3/18 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. marca 2018 – Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR)/Európska komisia, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, The Swatch Group SA

21

 

Všeobecný súd

2018/C 190/40

Veci T-339/15 až T-343/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. apríla 2018 – Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Vzhľad benzínovej stanice) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška trojrozmerných ochranných známok Európskej únie — Vzhľad benzínovej stanice — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 65 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Akty, ktorými sa vyhovelo návrhom žalobcu v plnom rozsahu — Rozhodnutie odvolacieho senátu o postúpení — Záväzná povaha dôvodov rozhodnutia o postúpení — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia“)

22

2018/C 190/41

Vec T-462/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2018 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisia („Dumping — Dovozy bicyklov odosielaných z Kambodže, Pakistanu a Filipín — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Číne na tieto dovozy — Nariadenie (EÚ) 2015/776 — Obchádzanie — Prekládka — Článok 13 ods. 1 a 2 a článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 13 ods. 1 a 2 a článok 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036]“)

23

2018/C 190/42

Vec T-675/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. apríla 2018 – Shanxi Taigang Stainless Steel/Komisia („Dumping — Dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Číne a na Taiwane — Konečné antidumpingové clo — Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 — Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia 2016/1036] — Bežná hodnota — Výber vhodnej tretej krajiny — Úpravy — Článok 2 ods. 10 písm. k) nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 2 ods. 10 písm. a) nariadenia 2016/1036] — Vyčíslenie dumpingového rozpätia — Úpravy — Článok 3 ods. 2, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 3 ods. 2, 6 a 7 nariadenia 2016/1036] — Ujma — Príčinná súvislosť“)

23

2018/C 190/43

Vec T-439/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. apríla 2018 – holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie holyGhost — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie HOLY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

24

2018/C 190/44

Vec T-648/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. apríla 2018 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BOBO cornet — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie OZMO cornet — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

25

2018/C 190/45

Vec T-15/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. apríla 2018 – Mitrakos/EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie YAMAS — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie LLAMA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

25

2018/C 190/46

Vec T-25/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2018 – Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Slovná ochranná známka PROTICURD — Skoršie národné slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS — Skoršia národná obrazová ochranná známka Proti Power — Relatívny dôvod zamietnutia — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 94 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Riadne používanie skorších ochranných známok — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Neexistencia podobnosti výrobkov — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny“)

26

2018/C 190/47

Vec T-119/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. apríla 2018 – Alba Aguilera a i./ESVČ („Verejná služba — Úradníci — Dočasní zamestnanci — Zmluvní zamestnanci — Odmena — Zamestnanci ESVČ pôsobiaci v tretej krajine — Článok 10 prílohy X služobného poriadku — Každoročné posúdenie príspevku na životné podmienky — Rozhodnutie o znížení príspevku na životné podmienky v Etiópii z 30 % na 25 % — Neprijatie všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 10 prílohy X služobného poriadku — Zodpovednosť — Nemajetková ujma“)

27

2018/C 190/48

Vec T-364/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. apríla 2018 – Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie HOUSE OF CARS — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Legitímna dôvera — Právna istota“)

27

2018/C 190/49

Vec T-185/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. apríla 2018 – Make up for ever/EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL) („Ochranná známka Európskej únie — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

28

2018/C 190/50

Vec T-320/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. apríla 2018 – Make up for ever/EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER) („Ochranná známka Európskej únie — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

28

2018/C 190/51

Vec T-813/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2018 – ABES/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Podpora poskytnutá portugalskými orgánmi v prospech subjektu, ktorý poskytuje sociálne služby pre seniorov — Fáza predbežného preskúmania — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Žaloba spochybňujúca dôvodnosť sporného opatrenia — Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia — Neprípustnosť)

29

2018/C 190/52

Vec T-386/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. apríla 2018 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Лидер — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

30

2018/C 190/53

Vec T-138/18: Žaloba podaná 28. februára 2018 – De Esteban Alonso/Komisia

30

2018/C 190/54

Vec T-161/18: Žaloba podaná 5. marca 2018 – Braesch a iní/Komisia

31

2018/C 190/55

Vec T-178/18: Žaloba podaná 8. marca 2018 – Région de Bruxelles-Capitale/Komisia

32

2018/C 190/56

Vec T-190/18: Žaloba podaná 15. marca 2018 – Solwindet las Lomas/Komisia

33

2018/C 190/57

Vec T-197/18: Žaloba podaná 16. marca 2018 – JV Voscf a iní/Rada a iní

34

2018/C 190/58

Vec T-207/18: Žaloba podaná 23. marca 2018 – PlasticsEurope/ECHA

35

2018/C 190/59

Vec T-211/18: Žaloba podaná 26. marca 2018 – Vanda Pharmaceuticals/Komisia

35

2018/C 190/60

Vec T-218/18: Žaloba podaná 29. marca 2018 – Deutsche Lufthansa/Komisia

36

2018/C 190/61

Vec T-220/18: Žaloba podaná 28. marca 2018 – Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino)

37

2018/C 190/62

Vec T-221/18: Žaloba podaná 28. marca 2018 – Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO)

38

2018/C 190/63

Vec T-223/18: Žaloba podaná 26. marca 2018 – Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Komisia

38

2018/C 190/64

Vec T-227/18: Žaloba podaná 3. apríla 2018 – Microsemi Europe a Microsemi/Komisia

39

2018/C 190/65

Vec T-229/18: Žaloba podaná 4. apríla 2018 – Biolatte/EUIPO (Biolatte)

41

2018/C 190/66

Vec T-235/18: Žaloba podaná 6. apríla 2018 – Qualcomm/Komisia

41

2018/C 190/67

Vec T-320/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. apríla 2018 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/FEI

42


SK

 

Top