Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:173:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 173, 22. mája 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 173

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
22. mája 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 173/01

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.8878 – SEB/ALI) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 173/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 173/03

Výmenný kurz eura

3

2018/C 173/04

Nová národná strana obehových euromincí

4

2018/C 173/05

Nová národná strana obehových euromincí

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 173/06

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

6


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 173/07

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých druhov polyetyléntereftalátov s pôvodom v Indii

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 173/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8738 – Rhône-Zodiac/Fluidra) ( 1 )

19

2018/C 173/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8921 – Onex/Vista/Severin Topco) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top