Help Print this page 

Document C:2018:170:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 170, 17. mája 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 170

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
17. mája 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 170/01

Výmenný kurz eura

1

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2018/C 170/02

Zhrnutie stanoviska EDPS o ôsmich mandátoch na rokovanie o uzatvorení medzinárodných dohôd umožňujúcich výmenu údajov medzi Europolom a tretími krajinami

2

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2018/C 170/03

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

5

2018/C 170/04

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 170/05

Výzva na predloženie návrhov v rámci viacročného pracovného programu na poskytovanie finančnej pomoci v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – odvetvie dopravy na obdobie rokov 2014 – 2020 [Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2018) 2226 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2014) 1921]

7

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2018/C 170/06

Oznámenie o verejných výberových konaniach

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 170/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8861 – Comcast/Sky) ( 1 )

9

2018/C 170/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8884 – Altor Funds/Trioplast Industrier) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11

2018/C 170/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8887 – Platinum Equity/LifeScan) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top