Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 129, 11. apríla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 129

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
11. apríla 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

530. plenárne zasadnutie EHSV zo 6. a 7. decembra 2017

2018/C 129/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Majetková nerovnosť v Európe: rozdiely medzi členskými štátmi z hľadiska zisku a práce (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2018/C 129/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Udržateľné systémy sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany v digitálnom veku (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

7

2018/C 129/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Spolupráca s občianskou spoločnosťou v záujme predchádzania radikalizácii mladých ľudí (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

11

2018/C 129/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Príspevok občianskej spoločnosti k vytvoreniu komplexnej potravinovej politiky v EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

18

2018/C 129/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Kľúčová úloha obchodu a investícií pri dosahovaní a realizácii cieľov udržateľného rozvoja (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

27

2018/C 129/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Výhody prístupu založeného na financovaní miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre integrovaný miestny a vidiecky rozvoj (prieskumné stanovisko)

36


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

530. plenárne zasadnutie EHSV zo 6. a 7. decembra 2017

2018/C 129/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Iniciatíva na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov [COM(2017) 252 final] — Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ [COM(2017) 253 final — 2017/0085 (COD)]

44

2018/C 129/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Program rozvoja európskeho obranného priemyslu [COM(2017) 294 final]

51

2018/C 129/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Zriadenie Európskeho obranného fondu [COM(2017) 295 final]

58

2018/C 129/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie z 28. apríla 2017 — Oznámenie Komisie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia [C(2017) 2616 final]

65

2018/C 129/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru [COM(2017) 282 final — 2017/0113 (COD)]

71

2018/C 129/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy [COM(2017) 353 final — 2017/0146 (COD)]

75

2018/C 129/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Obnovené partnerstvo s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami [JOIN(2016) 52 final]

76

2018/C 129/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Iniciatíva pre udržateľný rozvoj modrej ekonomiky v západnom Stredozemí [COM(2017) 183]

82

2018/C 129/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo [COM(2017) 198 final]

90

2018/C 129/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií [COM(2017) 481 final — 2017/0219 (COD)]

96

2018/C 129/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca [COM(2017) 565 final — 2017/0247 (COD)]

98


SK

 

Top