Help Print this page 

Document C:2018:096:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 96, 14. marca 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 96

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
14. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 96/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8814 – Melrose/GKN) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 96/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 96/03

Správny výbor Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

3

2018/C 96/04

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. apríla 2018[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 96/05

Informácie, ktoré sa majú predložiť podľa článku 5 ods. 2 – Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 ( Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19 )]

6


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 96/06

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

8

2018/C 96/07

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

21

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 96/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8765 – Lenovo/Fujitsu/FCCL) ( 1 )

31

2018/C 96/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8840 – Apollo/JSW/Monnet) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

33

2018/C 96/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8851 – BASF/Bayer Divestment Business) ( 1 )

34

2018/C 96/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8830 – Strategic Value Partners/Vita Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

35

2018/C 96/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8780 – PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

36

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2018/C 96/13

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

38


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top