Help Print this page 

Document C:2018:054:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 54, 13. februára 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 54

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. februára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Výbor regiónov

 

125. plenárne zasadnutie 9. – 11. októbra 2017

2018/C 54/01

Uznesenie Európskeho výboru regiónov – Európsky semester 2017 so zreteľom na ročný prieskum rastu na rok 2018

1

2018/C 54/02

Uznesenie Európskeho výboru regiónov k odporúčaniam hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa zídu 24. novembra 2017 v Bruseli pri príležitosti piateho samitu Východného partnerstva

5

 

STANOVISKÁ

 

Výbor regiónov

 

125. plenárne zasadnutie 9. – 11. októbra 2017

2018/C 54/03

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: kľúčový nástroj plnenia Parížskej dohody

9

2018/C 54/04

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Budúcnosť Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – Doprava

14

2018/C 54/05

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov

21

2018/C 54/06

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy

27

2018/C 54/07

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Posilniť územnú odolnosť: pomôcť regiónom a mestám čeliť globalizácii

32

2018/C 54/08

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Strategický prístup k zvyšovaniu odolnosti vo vonkajšej činnosti EÚ

38

2018/C 54/09

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Budovanie európskeho dátového hospodárstva

43

2018/C 54/10

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Európsky pilier sociálnych práv a Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy

48

2018/C 54/11

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Európska politika pre sanáciu budov a infraštruktúry v záujme seizmickej odolnosti

62

2018/C 54/12

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru

66

2018/C 54/13

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Reforma vlastných zdrojov EÚ v rámci budúceho VFR na obdobie po roku 2020

72

2018/C 54/14

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Ochrana migrujúcich detí

76


 

III   Prípravné akty

 

VÝBOR REGIÓNOV

 

125. plenárne zasadnutie 9. – 11. októbra 2017

2018/C 54/15

Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Balík predpisov o službách: Hospodárstvo služieb, ktoré je prínosom pre Európanov

81


SK

 

Top