EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 27, 25. januára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 27

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
25. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 27/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8672 – easyJet/Certain Air Berlin assets) ( 1 )

1

2018/C 27/02

Oznámenie Komisie

1

2018/C 27/03

Začatie konania (Vec M.8394 – Essilor/Luxottica) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 27/04

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2018, ktorým sa vymenúvajú štyria členovia a piati náhradníci správnej rady Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

3

 

Európska komisia

2018/C 27/05

Výmenný kurz eura

5

 

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

2018/C 27/06

Rozhodnutie Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie z 24. augusta 2017 o registrácii Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 27/07

Výzva na predloženie žiadostí na rok 2018 – Tretí akčný program pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020) ( 1 )

20

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2018/C 27/08

Uznesenie Súdu z 11. októbra 2017 vo veci E-14/11 TROVY KONANIA – Schenker North AB, Schenker Privpak AB a Schenker Privpak AS/Dozorný úrad EZVO (Určenie výšky trov konania – Navrátiteľné trovy konania – Úroky z omeškania)

21

2018/C 27/09

Uznesenie Súdu z 11. októbra 2017 vo veci E-7/12 TROVY KONANIA – Schenker North AB, Schenker Privpak AB a Schenker Privpak AS/Dozorný úrad EZVO (Určenie výšky trov konania – Navrátiteľné trovy konania – Úroky z omeškania)

21

2018/C 27/10

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 25. septembra 2017 predložil Oslo tingrett vo veci Henrik Kristoffersen/Nórska lyžiarska federácia (Vec E-8/17)

22

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 27/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8688 – Northrop Grumman/Orbital ATK) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top