Help Print this page 

Document C:2018:012:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 12, 13. januára 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 12

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

 

Rada

2018/C 12/01

Dohoda medzi Európskym parlamentom, Európskou radou, Radou Európskej únie, Európskou komisiou, Súdnym dvorom Európskej únie, Európskou centrálnou bankou, Európskym dvorom audítorov, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Európskym výborom regiónov a Európskou investičnou bankou o organizácii a fungovaní tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie (CERT-EU)

1

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 12/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8522 – Avantor/VWR) ( 1 )

12

2018/C 12/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8640 – CVC/Blackstone/Paysafe) ( 1 )

12

2018/C 12/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8684 – La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France) ( 1 )

13


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 12/05

Aktualizácia príspevkov pre expertov vyslaných na Generálny sekretariát Rady Európskej únie na rok 2018

14

 

Európska komisia

2018/C 12/06

Výmenný kurz eura

15

2018/C 12/07

Nová národná strana obehových euromincí

16

 

Dvor audítorov

2018/C 12/08

Osobitná správa č. 1/2018 – „Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie“

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 12/09

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

18


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 12/10

Výzva na predkladanie návrhov na zriadenie znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

19


 

Korigendá

2018/C 12/11

Korigendum k Spoločnému vyhláseniu o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019 ( Ú. v. EÚ C 446, 29.12.2017 )

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top