Help Print this page 

Document C:2018:009:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 9, 12. januára 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 9

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 9/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8723 – Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 )

1

2018/C 9/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 )

1

2018/C 9/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 9/04

Výmenný kurz eura

3

2018/C 9/05

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 20. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39740 – Google Search (Shopping) – Spravodajca: Cyprus

4

2018/C 9/06

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 26. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39740 – Google Search (Shopping) – Spravodajca: Cyprus

5

2018/C 9/07

Záverečná správa úradníka pre vypočutie [Vec AT.39740 – Google Search (Shopping)]

6

2018/C 9/08

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 27. júna 2017 týkajúce sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP [Vec AT.39740 – Google Search (Shopping)] [oznámené pod číslom C(2017) 4444]

11


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 9/09

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2018 – Jednoduché programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

15

2018/C 9/10

Výzva na predkladanie návrhov 2018 – Kombinované programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

32

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 9/11

Oznámenie týkajúce sa platných antidumpingových opatrení na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných okrem iného z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, do Únie

50

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 9/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8715 – CVC/TMF) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

51


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top