EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:421:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 421, 8. decembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 421

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
8. decembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 421/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8602 – DIF/CDC/ADTIM) ( 1 )

1

2017/C 421/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8639 – Cariparma/Caricesena/Carim/Carismi) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 421/03

Závery Rady o rozvoji škôl a excelentnej výučbe

2

2017/C 421/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

7

2017/C 421/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

8

 

Európska komisia

2017/C 421/06

Výmenný kurz eura

9

2017/C 421/07

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2017 o uverejnení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie [Graves (CHOP)]

10

2017/C 421/08

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. januára 2018[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

16

 

Dvor audítorov

2017/C 421/09

Osobitná správa č. 20/2017 – „Nástroje záruk za úvery financované z EÚ: pozitívne výsledky, potrebné je však lepšie zameranie na príjemcov a koordinácia s vnútroštátnymi systémami“

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 421/10

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

18

2017/C 421/11

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

18

2017/C 421/12

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

19

2017/C 421/13

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

19

2017/C 421/14

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

20

2017/C 421/15

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

20

2017/C 421/16

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

21

2017/C 421/17

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

21

2017/C 421/18

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

22

2017/C 421/19

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

22

2017/C 421/20

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top