Help Print this page 

Document C:2017:384:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 384, 14. novembra 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 384

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
14. novembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2017/C 384/01

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

1

2017/C 384/02

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

1

2017/C 384/03

Spoločný podnik Čisté nebo 2 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

1

2017/C 384/04

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

2

2017/C 384/05

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

2

2017/C 384/06

Spoločný podnik ECSEL — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

2

2017/C 384/07

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

2

2017/C 384/08

Agentúra Euratomu pre zásobovanie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

3

2017/C 384/09

Eurojust — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

3

2017/C 384/10

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

3

2017/C 384/11

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

3

2017/C 384/12

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

4

2017/C 384/13

Európsky podporný úrad pre azyl — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

4

2017/C 384/14

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

4

2017/C 384/15

Európsky orgán pre bankovníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

4

2017/C 384/16

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

5

2017/C 384/17

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

5

2017/C 384/18

Európska chemická agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

5

2017/C 384/19

Európska obranná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

5

2017/C 384/20

Európska environmentálna agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

6

2017/C 384/21

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

6

2017/C 384/22

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

6

2017/C 384/23

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

6

2017/C 384/24

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

7

2017/C 384/25

Európsky inovačný a technologický inštitút — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

7

2017/C 384/26

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

7

2017/C 384/27

Európska námorná bezpečnostná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

7

2017/C 384/28

Európska agentúra pre lieky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

8

2017/C 384/29

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

8

2017/C 384/30

Európsky policajný úrad (Europol) — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

8

2017/C 384/31

Európska železničná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

8

2017/C 384/32

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

9

2017/C 384/33

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

9

2017/C 384/34

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

9

2017/C 384/35

Agentúra Európskej únie pre základné práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

9

2017/C 384/36

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

10

2017/C 384/37

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

10

2017/C 384/38

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

10

2017/C 384/39

Agentúra pre európsky GNSS — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

10

2017/C 384/40

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

11

2017/C 384/41

Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

11

2017/C 384/42

Spoločný podník Fusion for Energy — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

11

2017/C 384/43

Výkonná agentúra pre inovácie a siete — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

11

2017/C 384/44

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

12

2017/C 384/45

Výkonná agentúra pre výskum — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

12

2017/C 384/46

Spoločný podnik SESAR — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

12

2017/C 384/47

Spoločný podnik Shift2Rail — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

12

2017/C 384/48

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

13

2017/C 384/49

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

13

2017/C 384/50

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2016

13


SK

 

Top