EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:372:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 372, 1. novembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 372

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
1. novembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 372/01

Oznámenie podľa článku 34 ods. 7 písm. a) bodu iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 o rozhodnutiach týkajúcich sa záväzných informácií vydaných colnými orgánmi členských štátov o zatriedení tovaru do colnej nomenklatúry

1

2017/C 372/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8627 – GETEC/Briva/JV) ( 1 )

4

2017/C 372/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8651 – Bosch/HASCO/ASCN) ( 1 )

4

2017/C 372/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8635 – Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) ( 1 )

5


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2017/C 372/05 CON/2017/38

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 20. septembra 2017 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38)

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 372/06

Výmenný kurz eura

17


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top