Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:369:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 369, 30. októbra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 369

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
30. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 369/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 369/02

Stanovisko 1/17: Žiadosť o stanovisko, ktorú podalo Belgické kráľovstvo podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

2

2017/C 369/03

Vec C-218/17 P: Odvolanie podané 26. apríla 2017: Natural Instinct Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. februára 2017 vo veci T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Vec C-447/17 P: Odvolanie podané 25. júla 2017: Európska únia, zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

3

2017/C 369/05

Vec C-479/17 P: Odvolanie podané 8. augusta 2017: Guardian Europe Sàrl proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

4

2017/C 369/06

Vec C-481/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sãd Veliko Tarnovo (Bulharsko) 9. augusta 2017 – Nikolay Jančev/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

5

2017/C 369/07

Vec C-495/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Prahova (Rumunsko) 14. augusta 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Všeobecný súd

2017/C 369/08

Spojené veci T-107/15 a T-347/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2017 – Uganda Commercial Impex/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia namierené voči Konžskej demokratickej republike — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a organizácií, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike — Ponechanie mena žalobkyne na zozname“)

7

2017/C 369/09

Vec T-327/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – Grécko/Komisia („EPUZF — Usmerňovacia sekcia — Zníženie finančnej pomoci — Operačný program — Právny základ — Prechodné ustanovenia — Uplatnenie finančných opráv po skončení dotknutého programovacieho obdobia — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Nedodržanie lehoty na prijatie rozhodnutia — Právo na obranu — Právo byť vypočutý — Právna istota — Legitímna dôvera — Ne bis in idem — Proporcionalita“)

8

2017/C 369/10

Vec T-393/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Università del Salento/Komisia („Arbitrážna doložka — Všeobecný program ‚Základné práva a spravodlivosť‘ — Osobitný program ‚Trestná justícia‘ — Vymáhanie súm, ktoré Komisia vyplatila v rámci výkonu dohody o grante — Započítanie pohľadávok — Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby — Návrh na určenie neexistencie zmluvnej pohľadávky“)

8

2017/C 369/11

Vec T-734/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Komisia/FE („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Verejné výberové konanie — Zapísanie do rezervného zoznamu — Rozhodnutie menovacieho orgánu o nevybratí úspešného uchádzača — Právomoci výberovej komisie resp. menovacieho orgánu — Podmienky účasti na výberovom konaní — Minimálna dĺžka odbornej praxe — Spôsoby výpočtu — Strata príležitosti byť prijatý — Návrh na náhradu škody“)

9

2017/C 369/12

Vec T-751/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Contact Software/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trhy softwarov pre vytváranie dizajnu pomocou počítača a informácií o rozhraniach pre tieto softwary — Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti — Relevantný trh — Zjavne nesprávne posúdenie — Neexistencia záujmu Únie“)

9

2017/C 369/13

Vec T-768/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Európskej únie RP ROYAL PALLADIUM — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie RP — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

10

2017/C 369/14

Vec T-86/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ANA DE ALTUN — Skoršia národná obrazová ochranná známka ANNA — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

11

2017/C 369/15

Vec T-103/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Alpenschmaus — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ALPEN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

11

2017/C 369/16

Vec T-276/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o zrušenie — Slovná ochranná známka Európskej únie Boswelan — Vyhlásenie zrušenia — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Neexistencia opodstatnených dôvodov pre nepoužívanie“)

12

2017/C 369/17

Vec T-305/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie LOVE TO LOUNGE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 76 nariadenia č. 207/2009“)

13

2017/C 369/18

Vec T-315/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Butterfly — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršie národné obchodné meno Butterfly — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

13

2017/C 369/19

Vec T-421/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Oma — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

14

2017/C 369/20

Vec T-422/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Mama — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

14

2017/C 369/21

Vec T-449/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bester Opa — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

15

2017/C 369/22

Vec T-450/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Freunde — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

15

2017/C 369/23

Vec T-451/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa) „Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bester Papa — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

16

2017/C 369/24

Vec T-452/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Freundin — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

16

2017/C 369/25

Spojené veci T-504/16 a T-505/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Bodson a i./EIB („Verejná služba — Zamestnanci EIB — Odmena — Ročná úprava schémy základných platov — Metóda výpočtu — Hospodárska a finančná kríza“)

17

2017/C 369/26

Vec T-585/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Skareby/ESVČ („Verejná služba — Úradníci — Sloboda prejavu — Povinnosť lojálnosti — Vážne poškodenie legitímnych záujmov Únie — Zamietnutie povolenia uverejniť článok — Výzva na zmenu textu — Článok 17a služobného poriadku — Predmet žaloby — Rozhodnutie o zamietnutí administratívnej sťažnosti“)

18

2017/C 369/27

Vec T-116/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Nemecko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Program pre Severné Porýnie-Vestfálsko — Nedodržanie lehoty na prijatie rozhodnutia — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Zjavne dôvodná žaloba“)

18

2017/C 369/28

Vec T-90/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. septembra 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

19

2017/C 369/29

Vec T-117/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 3. júla 2017 – Proximus/Rada („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky — Rokovacie konanie — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti“)

19

2017/C 369/30

Vec T-527/17: Žaloba podaná 8. augusta 2017 – Waisman a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

20

2017/C 369/31

Vec T-529/17: Žaloba podaná 10. augusta 2017 – Blasi Gómez a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

21

2017/C 369/32

Vec T-530/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – López Campo a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

21

2017/C 369/33

Vec T-531/17: Žaloba podaná 9. augusta 2017 – Promociones Santa Rosa/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

22

2017/C 369/34

Vec T-535/17: Žaloba podaná 7. augusta 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

22

2017/C 369/35

Vec T-539/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

23

2017/C 369/36

Vec T-540/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

24

2017/C 369/37

Vec T-541/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

25

2017/C 369/38

Vec T-542/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

26

2017/C 369/39

Vec T-543/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

28

2017/C 369/40

Vec T-544/17: Žaloba podaná 5. augusta 2017 – Imabe Ibérica/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

29

2017/C 369/41

Vec T-552/17: Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Maña a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

29

2017/C 369/42

Vec T-560/17: Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Fortischem/Parlament a Rada

30

2017/C 369/43

Vec T-572/17: Žaloba podaná 21. augusta 2017 – UC/Parlament

31

2017/C 369/44

Vec T-574/17: Žaloba podaná 23. augusta 2017 – UD/Komisia

32

2017/C 369/45

Vec T-588/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

32

2017/C 369/46

Vec T-589/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

33

2017/C 369/47

Vec T-590/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

34

2017/C 369/48

Vec T-591/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

35

2017/C 369/49

Vec T-604/17: Žaloba podaná 5. septembra 2017 – Thun/EUIPO (Figúrka ryby)

35

2017/C 369/50

Vec T-608/17: Žaloba podaná 6. septembra 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Vec T-612/17: Žaloba podaná 11. septembra 2017 – Google a Alphabet/Komisia

37

2017/C 369/52

Vec T-624/17: Žaloba podaná 13. septembra 2017 – Poľsko/Komisia

38

2017/C 369/53

Vec T-629/17: Žaloba podaná 18. septembra 2017 – Česká republika/Komisia

39


SK

 

Top