Help Print this page 

Document C:2017:361:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 361, 25. októbra 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 361

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
25. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 361/01

Oznámenie Komisie – Usmernenia EÚ o darovaní potravín

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 361/02

Výmenný kurz eura

30

2017/C 361/03

Prijatie rozhodnutia Komisie, ktoré sa týka oznámenia Českej republiky o zmenách v prechodnom národnom programe podľa článku 32 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

31


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2017/C 361/04

Výzva na predkladanie návrhov 2018 – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+

32

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 361/05

Oznámenie hospodárskym subjektom – Nové kolo žiadostí o pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky

36

2017/C 361/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8644 – AXA/NN Group/Portfolio) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

37

2017/C 361/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8518 – MDP/HPS/Nevada/Towergate) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

39

2017/C 361/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8671 – BP/Bridas/Axion) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

41

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 361/09

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

42


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top