Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:256:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 256, 7. augusta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 256

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
7. augusta 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 256/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 256/02

Vec C-229/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 2. mája 2017 – Evonik Degussa GmbH/Spolková republika Nemecko

2

2017/C 256/03

Vec C-232/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 4. mája 2017 – VE/WD

3

2017/C 256/04

Vec C-243/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 10. mája 2017 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

6

2017/C 256/05

Vec C-252/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Cádiz (Španielsko) 12. mája 2017 – Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace S.L.

6

2017/C 256/06

Vec C-256/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Rotterdam (Holandsko) 15. mája 2017 – Sandd BV/Autoriteit Consument en Markt

7

2017/C 256/07

Vec C-259/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 16. mája 2017 – Zoltán Rózsavölgyi a Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. a Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

8

2017/C 256/08

Vec C-268/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Županijski Sud u Zagrebu (Chorvátsko) 18. mája 2017 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

11

2017/C 256/09

Vec C-288/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 19. mája 2017 – Fédération des fabricants de cigares a i./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

12

2017/C 256/10

Vec C-295/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 22. mája 2017 – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2017/C 256/11

Vec C-296/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven kasacionen săd (Bulharsko) 22. mája 2017 – Wiemer & Trachte GmbH (v úpadku)/Žan Oved Tadžer

14

2017/C 256/12

Vec C-298/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 23. mája 2017 – France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

14

2017/C 256/13

Vec C-314/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 29. mája 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

15

2017/C 256/14

Vec C-324/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 31. mája 2017 – trestné konanie proti Gavanozovovi

16

2017/C 256/15

Vec C-332/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 2. júna 2017 – Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

16

2017/C 256/16

Vec C-333/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugalsko) 1. júna 2017 – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho a i.

17

2017/C 256/17

Vec C-334/17 P: Odvolanie podané 5. júna 2017: Estónska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 24. marca 2017 vo veci T-117/15, Estónska republika/Európska komisia

18

 

Všeobecný súd

2017/C 256/18

Vec T-13/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2017 – Deutsche Post/EUIPO – Media Logistik (PostModern) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie PostModern — Skoršia národná slovná ochranná známka POST a skoršia slovná ochranná známka Európskej únie Deutsche Post — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Dôkazy predložené prvýkrát Všeobecnému súdu“)

19

2017/C 256/19

Vec T-541/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júna 2017 – Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO – Audi (NSU) („Ochranná známka EÚ — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NSU — Skoršia národná slovná ochranná známka NSU — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Skutočné užívanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009“)

19

2017/C 256/20

Vec T-580/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2017 – Flamagas/EUIPO – MatMind (CLIPPER) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie — Tvar zapaľovača s bočným krídelkom obsahujúci slovný prvok CLIPPER — Tvar potrebný na dosiahnutie technického výsledku — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia opisu ochrannej známky v prihláške)

20

2017/C 256/21

Vec T-632/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2017 – Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (OCTASA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie OCTASA — Skoršia nemecká slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Beneluxu PENTASA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

21

2017/C 256/22

Vec T-699/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2017 – City Train/EUIPO (CityTrain) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie CityTrain — Lehota na podanie žaloby — Nepredvídateľná okolnosť — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009)

21

2017/C 256/23

Vec T-20/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2017 – M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (vyobrazenie motívu v tvare V medzi dvoma rovnobežnými čiarami) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca motív v tvare V medzi dvoma rovnobežnými čiarami — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Preskúmanie ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná“)

22

2017/C 256/24

Vec T-89/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2017 – Clarke a i./EUIPO („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Zmluva na dobu určitú obsahujúca ustanovenie o skončení zmluvy v prípade, že meno dočasného zamestnanca nebude zapísané do rezervného zoznamu nasledujúceho verejného výberového konania — Vykonanie ustanovenia o skončení zmluvy — Prekvalifikovanie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú — Povinnosť náležitej starostlivosti — Legitímna dôvera“)

22

2017/C 256/25

Vec T-151/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2017 – NC/Komisia („Dotácie — Vyšetrovanie OLAF-u — Konštatovanie porušenia zákonnosti — Rozhodnutie Komisie o uložení správnej sankcie — Vylúčenie z postupov verejného obstarávania a poskytovania grantov financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie v dĺžke 18 mesiacov — Zápis do databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia subjektov — Uplatnenie rôznych znení finančného nariadenia z hľadiska času — Podstatné formálne náležitosti — Retroaktívne uplatnenie miernejšieho represívneho právneho predpisu“)

23

2017/C 256/26

Vec T-235/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2017 – GP Joule PV/EUIPO – Green Power Technologies (GPTech) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GPTech — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie GP JOULE — Nepredloženie dôkazov o oprávnení podať námietku námietkovému oddeleniu — Predloženie dôkazov prvý raz pred odvolacím senátom — Nezohľadnenie — Voľná úvaha odvolacieho senátu — Okolnosti brániace zohľadneniu nových alebo dodatočných dôkazov — Článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 17 ods. 4, pravidlo 19 ods. 2, pravidlo 20 ods. 1 a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

24

2017/C 256/27

Vec T-236/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. júna 2017 – Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ZUM wohl — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Odkaz na vyjadrenie predložené odvolaciemu senátu zopakované v žalobe — Dôkazy priložené k žiadosti o nariadenie pojednávania“)

24

2017/C 256/28

Vec T-286/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2017 – Kneidinger/EUIPO – Topseat International (záchodová doska) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci záchodovú dosku — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod výmazu — Osobitý charakter — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002“)

25

2017/C 256/29

Vec T-327/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie ANTICO CASALE — Absolútne dôvody zamietnutia — Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009“)

26

2017/C 256/30

Vec T-685/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. júna 2017 – Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie B2B SOLUTIONS — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2017/C 256/31

Vec T-856/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júna 2017 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie LONGHORN STEAKHOUSE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rovnosť zaobchádzania a zásada riadnej správy vecí verejných“)

27

2017/C 256/32

Vec T-17/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. mája 2017 – MS/Komisia („Žaloba o náhradu škody — Rozhodnutie Komisie o ukončení ‚listu o porozumení a začlenení do siete Team Europe‘ — Zmluvná zodpovednosť — Absencia arbitrážnej doložky — Zjavná neprípustnosť“)

27

2017/C 256/33

Vec T-647/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. júna 2017 – Camerin/Parlament („Verejná služba — Úradníci — Dočasné preloženie v záujme služby — Vek odchodu do dôchodku — Žiadosť o predĺženie dočasného preloženia — Zamietnutie žiadosti — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť“)

28

2017/C 256/34

Vec T-691/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2017 – Elevolution – Engenharia/Komisia („FED — Program rozvojovej podpory v Mauritánii — Podniková zmluva uzatvorená s Mauritániou v rámci realizácie tohto programu — Späťvzatie napadnutých oznámení o dlhu — Zastavenie konania“)

28

2017/C 256/35

Vec T-295/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – Danpower Baltic/Komisia

29

2017/C 256/36

Vec T-298/17: Žaloba podaná 11. mája 2017 – Iordachescu a i./Parlament a i.

30

2017/C 256/37

Vec T-320/17: Žaloba podaná 25. mája 2017 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/EIF

31

2017/C 256/38

Vec T-337/17: Žaloba podaná 30. mája 2017 – Air France-KLM/Komisia

32

2017/C 256/39

Vec T-371/17: Žaloba podaná 13. júna 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe/Komisia

34

2017/C 256/40

Vec T-372/17: Žaloba podaná 12. júna 2017 – Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

36

2017/C 256/41

Vec T-373/17: Žaloba podaná 9. júna 2017 – Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

37

2017/C 256/42

Vec T-374/17: Žaloba podaná 13. júna 2017 – Cuervo y Sobrinos1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

37

2017/C 256/43

Vec T-375/17: Žaloba podaná 5. júna 2017 – Fenyves/EUIPO (Blue)

38

2017/C 256/44

Vec T-378/17: Žaloba podaná 8. júna 2017 – La Zaragozana/EUIPO – Heineken Italia (CERVISIA)

39

2017/C 256/45

Vec T-379/17: Žaloba podaná 20. júna 2017 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO – C & C IP (T)

39

2017/C 256/46

Vec T-386/17: Žaloba podaná 23. júna 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

40

2017/C 256/47

Vec T-387/17: Žaloba podaná 20. júna 2017 – Triggerball/EUIPO (tvar predmetu pripomínajúceho loptu s hranami)

40

2017/C 256/48

Vec T-115/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. júna 2017 – Sandvik Intellectual Property/EUIPO – Adveo Group International (ADVEON)

41

2017/C 256/49

Vec T-83/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. júna 2017 – Heineken Romania/EUIPO – Lénárd (Csíki Sör)

41

2017/C 256/50

Vec T-158/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2017 – Post Telecom/EIB

41

2017/C 256/51

Vec T-232/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júna 2017 – Eco-Bat Technologies a i./Komisia

42


SK

 

Top