EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 5. augusta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
5. augusta 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 255/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8421 – Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8539 – KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) ( 1 )

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 255/07

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohu k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1420 zo 4. augusta 2017]

4

2017/C 255/08

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

6

2017/C 255/09

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBPzmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/1418, a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/1417, týkajúcich sa reštriktívnych opatrení vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

7

2017/C 255/10

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

8

 

Európska komisia

2017/C 255/11

Výmenný kurz eura

9

2017/C 255/12

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. augusta 2017 o uverejnení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie [Montravel (CHOP)]

10

2017/C 255/13

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2017 o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie [Ribeiras do Morrazo (CHZO)]

15


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 255/14

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top