EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:247:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 247, 29. júla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 247

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
29. júla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 247/01

Zoznam osôb vymenovaných Radou – Január – jún 2017 (sociálna oblasť)

1

 

Európska komisia

2017/C 247/02

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 247/03

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

3

2017/C 247/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8568 – Total/Atos/InTouch Corp/InTouch SAS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

4

2017/C 247/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8579 – HgCapital/Visma) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

5

2017/C 247/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8577 – Norsk Hydro/Sapa) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

6

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 247/07

Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

7

2017/C 247/08

Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade článkom 6 ods. 2 piatym pododsekom delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá

12


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top