EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:218:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 218, 7. júla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 218

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
7. júla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 218/01

Oznámenie Komisie – Usmernenie o monitorovaní a nahlasovaní údajov o registrácii nových ľahkých vozidiel

1

2017/C 218/02

Oznámenie Komisie – Usmernenia k uplatňovaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) ( 1 )

11

2017/C 218/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI) ( 1 )

15

2017/C 218/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) ( 1 )

15

2017/C 218/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8429 – BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) ( 1 )

16

2017/C 218/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz) ( 1 )

16

2017/C 218/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) ( 1 )

17

2017/C 218/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8490 – Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) ( 1 )

17


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 218/09

Výmenný kurz eura

18

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 218/10

Aktualizácia zoznamu vnútroštátnych útvarov zodpovedných za kontrolu hraníc podľa článku 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

19


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2017/C 218/11

Oznámenie o začatí postupu preskúmania Únie, ktorý sa týka prekážok v obchode v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/1843 uplatňovaných Tureckou republikou a pozostávajúcich z opatrení, ktoré majú vplyv na dovoz nenatieraného bezdrevného papiera

20

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 218/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8537 – Moody's/Bureau van Dijk Electronic Publishing) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

22

2017/C 218/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

23


 

Korigendá

2017/C 218/14

Korigendum k informáciám týkajúcim sa plenárneho zasadnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý prijal texty uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 209 z 30. júna 2017 ( Ú. v. EÚ C 209, 30.6.2017 )

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top