Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:104:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 104, 3. apríla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 104

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
3. apríla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 104/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 104/02

Vec C-604/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Usmernenia k metóde stanovenia výšky pokút z roku 2006 — Zásada zákazu retroaktivity — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci — Neprimeraná dĺžka konania)

2

2017/C 104/03

Vec C-609/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 31 — Povinnosť odôvodnenia)

2

2017/C 104/04

Vec C-611/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Hansa Metallwerke AG a i./Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Povinnosť odôvodnenia — Ochrana legitímnej dôvery)

3

2017/C 104/05

Vec C-613/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Európska komisia/Keramag Keramische Werke GmbH, predtým Keramag Keramische Werke AG a i. (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Povinnosť odôvodnenia)

3

2017/C 104/06

Vec C-614/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Masco Corp. a i./Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné a nepretržité porušenie — Povinnosť odôvodnenia)

4

2017/C 104/07

Vec C-618/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Zucchetti Rubinetteria SpA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu)

5

2017/C 104/08

Vec C-619/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Mamoli Robinetteria SpA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Program zhovievavosti — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

5

2017/C 104/09

Vec C-625/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch AG/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

6

2017/C 104/10

Vec C-626/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch Austria GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

6

2017/C 104/11

Vec C-636/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Roca Sanitario, SA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Usmernenia k metóde stanovenia výšky pokút z roku 2006 — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Proporcionalita — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

7

2017/C 104/12

Vec C-637/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Laufen Austria AG/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Horná hranica 10 % obratu — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

7

2017/C 104/13

Vec C-638/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Roca SARL/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Koordinácia predajných cien a výmena citlivých obchodných informácií — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Zásada rovnosti zaobchádzania — Výkon neobmedzenej súdnej právomoci)

8

2017/C 104/14

Vec C-642/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy & Boch – Belgium/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

8

2017/C 104/15

Vec C-644/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 – Villeroy et Boch SAS/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandsky a rakúsky trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Koordinácia cien a výmena citlivých obchodných informácií — Jediné porušenie — Dôkaz — Pokuty — Neobmedzená právomoc — Primeraná lehota — Proporcionalita)

9

2017/C 104/16

Vec C-421/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander – Španielsko) – Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Zmluvy uzatvárané medzi predajcami alebo dodávateľmi a spotrebiteľmi — Nekalé podmienky — Zmluvy o hypotekárnom úvere — Konanie o výkone rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou — Prekluzívna lehota — Povinnosť vnútroštátnych súdov konať ex offo — Právna sila rozhodnutej veci)

9

2017/C 104/17

Vec C-560/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov — Žiadosť o doplnkovú ochranu — Riadny priebeh vnútroštátneho konania uskutočneného pri posudzovaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej po zamietnutí žiadosti o priznanie postavenia utečenca — Právo byť vypočutý — Rozsah — Právo na ústny pohovor — Právo predvolávať a kontradiktórne vypočúvať svedkov)

11

2017/C 104/18

Vec C-573/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 31. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État – Belgicko) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Azyl — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov — Článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3 — Vylúčenie z priznania postavenia utečenca — Pojem „činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov“ — Rozsah — Riadiaci člen teroristickej organizácie — Odsúdenie za trestný čin podieľania sa na činnostiach teroristickej skupiny — Individuálne preskúmanie)

12

2017/C 104/19

Vec C-606/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 1. februára 2017 – Portovesme Srl/Európska komisia (Odvolanie — Pomoc poskytnutá Talianskou republikou spoločnosti Portovesme Srl — Schémy zvýhodnenej tarify elektrickej energie — Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje opatrenie pomoci za nezlučiteľné s vnútorným trhom)

13

2017/C 104/20

Spojené veci C-247/15 P, C-253/15 P a C-259/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia PT, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 — Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Článok 18 — Odmietnutie spolupráce — Dôkaz — Súbor súhlasných nepriamych dôkazov)

13

2017/C 104/21

Spojené veci C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2017 – Maxcom Ltd/City Cycle Industries, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013 — Dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Článok 18 — Odmietnutie spolupráce — Dôkaz — Súbor súhlasných nepriamych dôkazov — Protirečivé odôvodnenia — Nedostatok odôvodnenia — Porušenie procesných práv)

14

2017/C 104/22

Vec C-283/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daňová právna úprava — Daň z príjmov — Štátny príslušník členského štátu dosahujúci príjmy na území tohto členského štátu a na území tretieho štátu, a ktorý má bydlisko v inom členskom štáte — Daňová výhoda, ktorej cieľom je zohľadniť jeho osobnú a rodinnú situáciu)

15

2017/C 104/23

Vec C-373/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. januára 2017 – Francúzska republika/Európska komisia, Španielske kráľovstvo (Odvolanie — Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) — Výdavky vylúčené z financovania Európskou úniou — Nariadenia (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 1975/2006 a (ES) č. 796/2004 — Opatrenia na podporu rozvoja vidieka — Oblasti s prírodným znevýhodnením — Kontroly na mieste — Koeficient hustoty stáda — Spočítanie zvierat)

16

2017/C 104/24

Vec C-392/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 – Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Notári — Podmienka štátnej príslušnosti — Článok 51 ZFEÚ — Účasť na výkone verejnej moci)

16

2017/C 104/25

Vec C-430/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 — Zložka týkajúca sa „starostlivosti“ príspevku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby (disability living allowance) — Osoba poistená pre prípad staroby, ktorá definitívne ukončila akúkoľvek pracovnú činnosť — Pojmy „nemocenská dávka“ a „dávka v invalidite“ — Exportovateľnosť)

17

2017/C 104/26

Vec C-441/15: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Bremen – Nemecko) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položky 3824 90 97 a 2106 90 92 — Výrobok v práškovej forme pozostávajúci z uhličitanu vápenatého (95 %) a modifikovaného škrobu (5 %))

18

2017/C 104/27

Vec C-506/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. januára 2017 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Výdavky vylúčené z financovania Európskej únie — Nariadenia (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 1975/2006 a (ES) č. 796/2004 — Opatrenia na podporu rozvoja vidieka — Zóny s trvalými prírodnými znevýhodneniami — Kontroly na mieste — Koeficient hustoty dobytka — Prepočítanie zvierat)

18

2017/C 104/28

Vec C-562/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris – Francúzsko) – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Porovnávacia reklama — Smernica 2006/114/ES — Článok 4 — Smernica 2005/29/ES — Článok 7 — Objektívne porovnávanie cien — Klamlivé opomenutie konania — Reklama porovnávajúca ceny tovarov predávaných v predajniach odlišnej veľkosti alebo formátu — Prípustnosť — Podstatná informácia — Stupeň a nosič informácie)

19

2017/C 104/29

Vec C-585/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgicko) – Raffinerie Tirlemontoise SA/Belgicko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Cukor — Produkčné odvody — Výpočet priemernej straty — Výpočet produkčných odvodov — Nariadenie (ES) č. 2267/2000 — Platnosť — Nariadenie (ES) č. 1993/2001 — Platnosť)

20

2017/C 104/30

Vec C-21/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 9. februára 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugalsko] – Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernica 2006/112/ES — Články 131 a 138 — Podmienky oslobodenia dodávky v rámci Spoločenstva — Systém výmeny informácií o DPH (VIES) — Neexistencia zápisu nadobúdateľa — Odmietnutie poskytnutia oslobodenia — Prípustnosť)

21

2017/C 104/31

Vec C-144/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugalsko) – Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti — Smernice 83/189/EHS a 98/34/ES — Návrh technického predpisu — Oznamovanie Európskej komisii — Povinnosti členských štátov — Porušenie — Dôsledky)

21

2017/C 104/32

Vec C-283/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené kráľovstvo) – M. S./P. S. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 4/2009 — Článok 41 ods. 1 — Uznávanie výkonu rozhodnutí a spolupráce vo veciach vyživovacej povinnosti — Výkon rozhodnutia v členskom štáte — Podanie návrhu priamo príslušnému orgánu členského štátu výkonu — Vnútroštátna právna úprava ukladajúca povinnosť obrátiť sa na ústredný orgán členského štátu výkonu)

22

2017/C 104/33

Vec C-45/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 26. januára 2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Arbitrážna doložka — Zmluva „Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)“ uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Odstúpenie od uvedenej zmluvy v dôvodu porušení, ku ktorým prišlo pri výkone inej zmluvy uzatvorenej s Európskou komisiou — Dobrá viera — Legitímna dôvera, že nepríde k odstúpeniu)

23

2017/C 104/34

Vec C-53/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 24. januára 2017 – Carsten René Beul/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Žaloba o neplatnosť — Fungovanie finančných trhov — Požiadavky uplatňujúce sa na zákonnú kontrolu ročných a konsolidovaných finančných výkazov subjektov verejného záujmu — Nariadenie (EÚ) č. 537/2014 — Pravidlá uplatňujúce sa na organizáciu zákonných účtovných kontrolórov a audítorov a ich výber subjektmi verejného záujmu — Neexistencia osobnej dotknutosti — Zjavná neprípustnosť)

23

2017/C 104/35

Vec C-566/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 10. novembra 2016 – Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Vec C-593/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 23. novembra 2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Vec C-613/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 28. novembra 2016 – Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Vec C-629/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 7. decembra 2016 – CX

26

2017/C 104/39

Vec C-642/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. decembra 2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Vec C-649/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 19. decembra 2016 – Peter Valach a i./Waldviertler Sparkasse Bank AG a i.

27

2017/C 104/41

Vec C-664/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 21. decembra 2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Vec C-670/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden (Nemecko) 29. decembra 2016 – Tsegezab Mengesteab/Spolková republika Nemecko

28

2017/C 104/43

Vec C-673/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea Constituțională a României (Rumunsko) 30. decembra 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Vec C-681/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 27. decembra 2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Vec C-683/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 27. decembra 2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

31

2017/C 104/46

Vec C-684/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 27. decembra 2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V./Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Vec C-2/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 2. januára 2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social a Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Vec C-12/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 10. januára 2017 – Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Vec C-16/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 13. januára 2017 – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Vec C-27/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) 19. januára 2017 – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidácii/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

35

2017/C 104/51

Vec C-34/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 24. januára 2017 – Eamonn Donnellan/Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Vec C-43/17 P: Odvolanie podané 25. januára 2017: Liam Jenkinson proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. novembra 2016 vo veci T-602/15, Liam Jenkinson/Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Rada Európskej únie, Európska komisia, Eulex Kosovo

36

2017/C 104/53

Vec C-73/17: Žaloba podaná 9. februára 2017 – Francúzska republika/Európsky parlament

37

 

Všeobecný súd

2017/C 104/54

Spojené veci T-14/14 a T-87/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Námietka nezákonnosti — Právny základ — Zneužitie právomoci — Právo na obhajobu — Legitímna dôvera — Právna istota — Ne bis in idem — Právna sila rozhodnutej veci — Proporcionalita — Zjavne nesprávne posúdenie — Základné práva“)

39

2017/C 104/55

Vec T-191/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Lubrizol France/Rada („Spoločný colný sadzobník — Právna úprava týkajúca sa pozastavenia autonómnych ciel určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov — Námietka voči existujúcim pozastaveniam — Rovnocennosť výrobkov — Konanie o námietkach“)

40

2017/C 104/56

Vec T-351/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GATEWIT — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie wit software — Skorší národný názov spoločnosti Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2017/C 104/57

Vec T-493/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Mayer/EFSA („Vyslaný národný expert — Predpisy EFSA o VNE — Rozhodnutie o nepredĺžení vyslania — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca — Ochrana osobných údajov — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Návrhy na určenie a na uloženie príkazu — Doplňujúce podanie k žalobe — Zmena návrhov — Prípustnosť“)

41

2017/C 104/58

Vec T-706/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Holistic Innovation Institute/REA (Technický výskum a vývoj — Projekty financované Úniou v oblasti výskumu — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Projekty ZONeSEC a Inachus — Rozhodnutie o odmietnutí účasti žalobcu — Žaloba o neplatnosť a žaloba o zodpovednosť)

42

2017/C 104/59

Vec T-726/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Novar/EUIPO („Mimozmluvná zodpovednosť — Dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Rozhodnutie, ktorým sa zamieta námietka z dôvodu neexistencie dôkazu skoršieho práva — Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2868/95 — Preskúmanie rozhodnutia — Článok 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Škoda spočívajúca v nákladoch na právne zastúpenie advokátom — Príčinná súvislosť“)

42

2017/C 104/60

Vec T-783/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – SolarWorld/Komisia („Dumping — Subvencie — Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny — Schválenie zníženia najnižšej dovoznej ceny na základe záväzku prijatého v rámci antidumpingových a antisubvenčných konaní — Priemysel Únie — Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1225/2009“)

43

2017/C 104/61

Vec T-811/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Fair & Lovely — Skoršie slovné vnútroštátne ochranné známky a ochranné známky Beneluxu FAIR & LOVELY — Rozhodnutie o odvolaní — Článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 — Prerušenie správneho konania — Pravidlo 20 ods. 7 písm. c) a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Legitímna dôvera — Zneužitie právomoci“)

44

2017/C 104/62

Vec T-71/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Land Glider — Skoršie ochranné známky Európskej únie a skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky LAND ROVER — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

44

2017/C 104/63

Vec T-145/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Rumunsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Opatrenia vzťahujúce sa na plochu — Výdavky vylúčené z financovania — Paušálne finančné opravy — Článok 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita“)

45

2017/C 104/64

Vec T-513/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Map — Neexistencia opisného charakteru — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2017/C 104/65

Vec T-516/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Types — Neexistencia opisného charakteru — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2017/C 104/66

Vec T-517/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Sales — Neexistencia opisného charakteru — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

47

2017/C 104/67

Vec T-18/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – DMC/EUIPO – Etike' International (De Giusti ORGOGLIO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie De Giusti ORGOGLIO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ORGOGLIO — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

47

2017/C 104/68

Vec T-871/16: Žaloba podaná 8. decembra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

48

2017/C 104/69

Vec T-22/17: Žaloba podaná 16. januára 2017 – Portugalsko/Komisia

49

2017/C 104/70

Vec T-23/17: Žaloba podaná 17. januára 2017 – Barnett/EHSV

50

2017/C 104/71

Vec T-31/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Portugalsko/Komisia

51

2017/C 104/72

Vec T-33/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Amicus Therapeutics UK and Amicus Therapeutics/EMA

51

2017/C 104/73

Vec T-37/17: Žaloba podaná 23. januára 2017 – Bank Tejarat/Rada

52

2017/C 104/74

Vec T-38/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – DQ a i./Parlament

53

2017/C 104/75

Vec T-39/17: Žaloba podaná 20. januára 2017 – Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Komisia

54

2017/C 104/76

Vec T-50/17: Žaloba podaná 30. januára 2017 – Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Vec T-60/17: Žaloba podaná 31. januára 2017 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Vec T-64/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Vec T-67/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Vec T-68/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Vec T-69/17: Žaloba podaná 3. februára 2017 – Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Vec T-70/17: Žaloba podaná 31. januára 2017 – TenneT Holding/EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Vec T-72/17: Žaloba podaná 3. februára 2017 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Vec T-78/17: Žaloba podaná 30. januára 2017 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Vec T-86/17: Žaloba podaná 10. februára 2017 – Le Pen/Parlament

61

2017/C 104/86

Vec T-87/17: Žaloba podaná 8. februára 2017 – Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

62


SK

 

Top