Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:095:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 95, 27. marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 95

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
27. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 95/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 95/02

Vec C-342/16 P: Odvolanie podané 17. júna 2016: Novomatic AG proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 19. apríla 2016 vo veci T-326/14, Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Vec C-371/16 P: Odvolanie podané 4. júla 2016: L'Oréal SA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 28. apríla 2016 vo veci T-144/15, L'Oréal/EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Vec C-401/16 P: Odvolanie podané 15. júla 2016: Market Watch Franchise & Consulting Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. mája 2016 vo veci T-62/15, Market Watch/EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Vec C-402/16 P: Odvolanie podané 15. júla 2016: Market Watch Franchise & Consulting Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. mája 2016 vo veci T-312/15, Market Watch/EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Vec C-410/16 P: Odvolanie podané 22. júla 2016: Syndial SpA – Attività Diversificate proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 25. mája 2016 vo veci T-581/15, Syndial/Komisia

3

2017/C 95/07

Vec C-440/16 P: Odvolanie podané 4. augusta 2016: Staywell Hospitality Group Pty Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-510/14 a T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP AND SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO – SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Vec C-469/16: Žaloba podaná 27. júla 2016 – Mauro Infante/Talianska republika

4

2017/C 95/09

Vec C-485/16 P: Odvolanie podané 7. septembra 2016: Universal Protein Supplements Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. júna 2016 v spojených veciach T-727/14 a T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Vec C-628/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Rakúsko) 5. decembra 2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Vec C-8/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 9. januára 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Vec C-13/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 12. januára 2017 – Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l'économie et des finances

6

 

Všeobecný súd

2017/C 95/13

Spojené veci T-828/14 a T-829/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiátory na kúrenie) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísané dizajny Spoločenstva predstavujúce radiátorové rebrá — Skoršie dizajny — Námietka nezákonnosti — Článok 1d nariadenia (ES) č. 216/96 — Článok 41 ods. 1 Charty základných práv — Zásada nestrannosti — Zloženie odvolacieho senátu — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Vykonanie rozsudku zo strany EUIPO, ktorým sa zrušuje rozhodnutie jeho odvolacích senátov — Saturácia stavu v danej oblasti — Dátum posúdenia“)

7

2017/C 95/14

Vec T-98/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiátory) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Dizajn Spoločenstva predstavujúci radiátor — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 — Vykonanie rozsudku, ktorým sa zrušuje rozhodnutie jeho odvolacích senátov, zo strany EUIPO — Právo byť vypočutý — Výzva na predloženie dôkazov a pripomienok v nadväznosti na zrušujúci rozsudok Všeobecného súdu — Saturácia stavu v danej oblasti“)

8

2017/C 95/15

Vec T-271/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – LD/EUIPO („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Hodnotené obdobie 2011/2012 — Skreslenie skutočností — Nesprávne právne posúdenie — Zneužitie dôvery — Legitímna dôvera“)

8

2017/C 95/16

Vec T-568/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. februára 2017 – Morgese a i./EUIPO – All Star (2 STAR) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie 2 STAR — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie ONE STAR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

9

2017/C 95/17

Vec T-688/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2017 – Schönberger/Dvor audítorov („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2011 — Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 13 — Zamietnutie žaloby v prvom stupni, po vrátení veci Všeobecným súdom, ako sčasti zjavne neprípustnej a sčasti zjavne bezdôvodnej — Perspektíva povýšenia“)

10

2017/C 95/18

Vec T-15/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2017 – Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie Cystus — Čiastočné vyhlásenie zrušenia — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky“)

10

2017/C 95/19

Vec T-30/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. februára 2017 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie INSTINCT a NATURE'S VARIETY — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Povaha používania — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

11

2017/C 95/20

Vec T-270/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2017 – Kerstens/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní — Konanie, ktoré je v rozpore s dôstojnosťou verejnej služby — Rozširovanie letákov obsahujúcich ohováranie týkajúcich sa iného úradníka — Disciplinárne konanie — Vyšetrovanie vykonané formou preskúmania skutočností — Disciplinárny postih formou pokarhania — Procesná vada — Dôsledky vady“)

12

2017/C 95/21

Vec T-900/16: Žaloba podaná 21. decembra 2016 – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Vec T-11/17: Žaloba podaná 6. januára 2017 – RK/Rada

13

2017/C 95/23

Vec T-21/17: Žaloba podaná 13. januára 2017 – RL/Súdny dvor Európskej únie

14

2017/C 95/24

Vec T-29/17: Žaloba podaná 17. januára 2017 – RQ/Komisia

15

2017/C 95/25

Vec T-41/17: Žaloba podaná 24. januára 2017 – Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Vyobrazenie koaly)

16

2017/C 95/26

Vec T-43/17: Žaloba podaná 24. januára 2017 – No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Vec T-44/17: Žaloba podaná 23. januára 2017 – Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Vec T-47/17: Žaloba podaná 26. januára 2017 – Yotrio Group/EUIPO (Umiestnenie zeleného kruhu na nohu)

18

2017/C 95/29

Vec T-49/17: Žaloba podaná 27. januára 2017 – Španielsko/Komisia

19

2017/C 95/30

Vec T-53/17: Žaloba podaná 27. januára 2017 – Austrian Power Grid/ACER

21

2017/C 95/31

Vec T-63/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Vec T-84/17: Žaloba podaná 8. februára 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisia

24

2017/C 95/33

Vec T-88/17: Žaloba podaná 13. februára 2017 – Španielsko/Komisia

25


 

Korigendá

2017/C 95/34

Korigendum k oznamu uverejnenom v úradnom vestníku, ktorý sa týka veci F-104/15: rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 20. júla 2016 – U(*)/Komisia (Verejná služba – Pozostalostný dôchodok – Články 18 a 20 prílohy VIII služobného poriadku – Pozostalý manžel bývalého úradníka – Oprávnenosť – Druhé manželstvo – Rovnosť zaobchádzania medzi úradníkmi) ( Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016 , znovu uverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov)

26

2017/C 95/35

Korigendum k oznamu uverejnenom v úradnom vestníku, ktorý sa týka veci T-695/16 P: odvolanie podané 29. septembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. júla 2016 vo veci F-104/15, U (*)/Komisia ( Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016 , znovu uverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov)

26


SK

 

Top