EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:084:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 84, 17. marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 84

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
17. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

2017/C 84/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2017

1

2017/C 84/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

7

2017/C 84/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

11

2017/C 84/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017

16

2017/C 84/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017

21

2017/C 84/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017

28

2017/C 84/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017

35

2017/C 84/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017

40

2017/C 84/09

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

45

2017/C 84/10

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017

48

2017/C 84/11

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2017

53

2017/C 84/12

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2017

58

2017/C 84/13

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2017

63

2017/C 84/14

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017

68

2017/C 84/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017

73

2017/C 84/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

78

2017/C 84/17

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2017

82

2017/C 84/18

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2017

87

2017/C 84/19

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2017

92

2017/C 84/20

Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2017

96

2017/C 84/21

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2017

101

2017/C 84/22

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2017

107

2017/C 84/23

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3

112

2017/C 84/24

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2017

115

2017/C 84/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2017

120

2017/C 84/26

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1

124

2017/C 84/27

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2017

128

2017/C 84/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

133

2017/C 84/29

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017

138

2017/C 84/30

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2017

143

2017/C 84/31

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2017

148

2017/C 84/32

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2017

153

2017/C 84/33

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2017

158

2017/C 84/34

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2017

163

2017/C 84/35

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2017

167

2017/C 84/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

172

2017/C 84/37

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2017

177

2017/C 84/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2017

182

2017/C 84/39

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2017

187

2017/C 84/40

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

192

2017/C 84/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017

195

2017/C 84/42

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

200

2017/C 84/43

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

205

2017/C 84/44

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2017

209

2017/C 84/45

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2

214

2017/C 84/46

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2017

219

2017/C 84/47

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

224

2017/C 84/48

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2017

230

2017/C 84/49

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2017

235

2017/C 84/50

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017

241

2017/C 84/51

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017

246


Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

SK

 

Top