EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:066:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 66, 2. marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 66

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
2. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 66/01

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 0,00 % dňa 1. marca 2017 – Výmenný kurz eura

1

2017/C 66/02

Nová národná strana obehových euromincí

2

2017/C 66/03

Nová národná strana obehových euromincí

3

2017/C 66/04

Nové národné strany obehových euromincí

4

 

Dvor audítorov

2017/C 66/05

Osobitná správa č. 35/2016 – „Využívanie rozpočtovej podpory na zlepšenie mobilizácie domácich príjmov v subsaharskej Afrike“

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 66/06

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

6

2017/C 66/07

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

16


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2017/C 66/08

Rozsudok súdu z 10. mája 2016 v spojených veciach E-15/15 a E-16/15 – Franz-Josef Hagedorn/Vienna-Life Lebensversicherung AG a Rainer Armbruster/Swiss Life (Liechtenstein) AG (Smernica 2002/83/ES – článok 36 – Prevod zmlúv o životnom poistení – Prípustnosť – Pojem „poistná zmluva“ – Zmena zmluvných podmienok)

29

2017/C 66/09

Rozsudok súdu z 10. mája 2016 vo veci E-19/15 – Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo (Nesplnenie záväzkov štátu EZVO, ktorý je členom EHP – Systémy predchádzajúceho povolenia pre usadenie sa a cezhraničné služby – Smernica 2006/123/ES – článok 31 Dohody o EHP – článok 36 Dohody o EHP – Odôvodnenie – Proporcionalita)

30

2017/C 66/10

Rozsudok súdu z 2. júna 2016 vo veci E-24/15 – Walter Waller/Liechtensteinische Invalidenversicherung [Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – článok 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 – Záväzný účinok lekárskych zistení]

31

2017/C 66/11

Uznesenie Súdu z 24. mája 2016 vo veci E-2/16 – Gerhard Spitzer/Dozorný úrad EZVO (Predbežná námietka neprípustnosti – Zamietnutie návrhu na začatie konania o porušení povinnosti – smernica 2002/47/ES – Napadnuteľné opatrenia – Lehota – Prípustnosť)

31

2017/C 66/12

Žiadosť o poradné stanovisko Súdneho dvora EZVO predložená Héraðsdómur Reykjavíkur 12. mája 2016 vo veci Fjarskipti hf./Póst- og fjarskiptastofnun (Vec E-6/16)

32

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 66/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group) ( 1 )

33


 

Korigendá

2017/C 66/14

Korigendum k stiahnutiu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program registrovaných cestujúcich ( Ú. v. EÚ C 422, 17.11.2016 )

34


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top