EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:003:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 3, 6. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 3

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
6. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2017/C 3/01 ECB/2016/46

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 22. decembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2016/46)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 3/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8233 – Rockaway E-Commerce/EC Iinvestments/Bonak/Sully Systems) ( 1 )

2

2017/C 3/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8319 – CEFCI/JSC Kazmunaigaz/Rompetrol France) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 3/04

Výmenný kurz eura

3

2017/C 3/05

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. januára 2017[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 3/06

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Stanovisko k žiadostiam o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Courgenay“ ( 1 )

5


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 3/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8279 – NN Group/CBRE/PV/Real Estate Portfolio in Germany) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

6

2017/C 3/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8316 – Advent/Brammer) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

7

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 3/09

Oznámenie – verejná konzultácia – Zemepisné označenia z Austrálie

8


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top