EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:467:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 467, 15. decembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 467

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
15. decembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2016/C 467/01

Uznesenie Rady o novom programe v oblasti zručností pre inkluzívnu a konkurencieschopnú Európu

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2016/C 467/02

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o predchádzaní radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu

3

2016/C 467/03

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí

8

2016/C 467/04

Závery Rady o športovej diplomacii

12

 

Európska komisia

2016/C 467/05

Výmenný kurz eura

15

2016/C 467/06

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2016 o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

16


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2016/C 467/07

Výzva na predkladanie návrhov EACEA/41/2016 v rámci programu Erasmus+ – Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politík – Iniciatívy pre inováciu politík – Európske perspektívne projekty spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

18

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2016/C 467/08

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

21

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2016/C 467/09

Rozsudok súdu z 2. októbra 2015 vo veci E-7/15 – Dozorný úrad EZVO/Nórske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe – Limitné hodnoty určitých znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší – Plán kvality ovzdušia)

22

2016/C 467/10

Rozsudok súdu z 27. októbra 2015 vo veci E-10/15 – Dozorný úrad EZVO/Islandská republika (Nesplnenie záväzkov štátu EZVO, ktorý je členom EHP – Nevykonanie transpozície – Smernica 2009/126/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach)

23

2016/C 467/11

Rozsudok Súdu z 27. októbra 2015 vo veci E-11/15 – Dozorný úrad EZVO/Islandská republika (Nesplnenie záväzkov štátu EZVO, ktorý je členom EHP – Nevykonanie transpozície – Smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov)

24

2016/C 467/12

Žaloba spoločnosti Marine Harvest ASA podaná 20. septembra 2016 proti Dozornému úradu EZVO (Vec E-12/16)

25

2016/C 467/13

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 26. septembra 2016 proti Islandskej republike (Vec E-13/16)

26

2016/C 467/14

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 26. septembra 2016 proti Islandskej republike (Vec E-14/16)

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 467/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8204 – Barloworld South Africa/BayWa/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

28

2016/C 467/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8325 – KKR/Hilding Anders) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

29


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top