Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:392:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 392, 24. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 392

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
24. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 392/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2016/C 392/02

Voľba predsedu Všeobecného súdu

2

2016/C 392/03

Voľba podpredsedu Všeobecného súdu

2

2016/C 392/04

Voľby predsedov komôr

2

2016/C 392/05

Vytvorenie komôr a pridelenie sudcov do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 392/06

Vec C-374/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 7. júla 2016 – Rochus Geissel ako likvidátor spoločnosti RGEX GmbH, v likvidácii/Finanzamt Neuss

5

2016/C 392/07

Vec C-375/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 7. júla 2016 – Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin

6

2016/C 392/08

Vec C-409/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 22. júla 2016 – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton/Maria-Eleni Kalliri

6

2016/C 392/09

Vec C-415/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugalsko) 27. júla 2016 – David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

7

2016/C 392/10

Vec C-419/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Taliansko) 28. júla 2016 – Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

8

2016/C 392/11

Vec C-420/16 P: Odvolanie podané 28. júla 2016: Balázs-Árpád Izsák a Attila Dabis proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. mája 2016 vo veci T-529/13, Balázs-Árpád Izsák a Attila Dabis/Európska komisia

8

2016/C 392/12

Vec C-421/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 28. júla 2016 – Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus

9

2016/C 392/13

Vec C-429/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Łodzi (Poľsko) 2. augusta 2016 – Małgorzata Ciupa a i./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, teraz Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi

10

2016/C 392/14

Vec C-436/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos (Grécko) 4. augusta 2016 – Georgios Leventis, Nikolaos Vafias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

11

2016/C 392/15

Vec C-438/16 P: Odvolanie podané 4. augusta 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 26. mája 2016 v spojených veciach T-479/11 a T-157/12

12

2016/C 392/16

Vec C-454/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Global Steel Wire, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias a iní/Komisia

12

2016/C 392/17

Vec C-455/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías a i./Komisia

13

2016/C 392/18

Vec C-456/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Trefilerías Quijano, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías a i./Komisia

14

2016/C 392/19

Vec C-457/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Global Steel Wire, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 a T-429/16 a T-438/12 až T-441/12, Moreda–Riviere Trefilerias a iní./Komisia

14

2016/C 392/20

Vec C-458/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 vo veciach T-426/10 až T-429/16 a T-438/12 až T-441/12, Moreda–Riviere Trefilerias a i./Komisia

16

2016/C 392/21

Vec C-459/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias a iní/Komisia

17

2016/C 392/22

Vec C-460/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Trefilerías Quijano, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias a iní/Komisia

18

2016/C 392/23

Vec C-461/16 P: Odvolanie podané 12. augusta 2016: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. júna 2016 v spojených veciach T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias a iní/Komisia

19

 

Všeobecný súd

2016/C 392/24

Vec T-219/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Ferracci/Komisia („Štátna pomoc — Miestna daň z nehnuteľnosti — Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti — Zbierka predpisov o dani z príjmu — Oslobodenie od jednotnej miestnej dane — Rozhodnutie sčasti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a sčasti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Žaloba o neplatnosť — Regulačný akt, ktorý si nevyžaduje vykonávacie opatrenia — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Absolútna nemožnosť vymáhania — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Povinnosť odôvodnenia“)

22

2016/C 392/25

Vec T-471/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2016 – Xellia Pharmaceuticals a Alpharma/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s antidepresívnymi liekmi obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram — Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Potenciálna hospodárska súťaž — Generické lieky — Prekážky vstupu na trh z dôvodu existencie patentov — Dohoda uzatvorená medzi majiteľom patentov a podnikom vyrábajúcim generické lieky — Dĺžka vyšetrovania Komisiou — Právo na obranu — Pokuty — Právna istota — Zásada zákonnosti trestov“)

22

2016/C 392/26

Vec T-675/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – K Chimica/ECHA („REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Určenie veľkosti podniku — Právomoc ECHA“)

23

2016/C 392/27

Vec T-17/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – U4U a i./Parlament a Rada („Osobitné ustanovenia a výnimky pre úradníkov vykonávajúcich služobné povinnosti v tretích krajinách — Služobný postup úradníkov zaradených do platovej triedy administrátora — Zmena Služobného poriadku úradníkov Európskej únie — Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 — Nezrovnalosti v priebehu postupu prijímania aktov — Neexistencia konzultácie s výborom pre Služobný poriadok a s odborovými organizáciami“)

24

2016/C 392/28

Vec T-54/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2016 – Goldfish a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Belgický, nemecký, francúzsky a holandský trh s krevetami zo Severného mora — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Stanovenie cien a rozdelenie objemu predaja — Prípustnosť dôkazov — Použitie tajnej nahrávky telefonických hovorov ako dôkaz — Posúdenie platobnej schopnosti — Neobmedzená právomoc“)

24

2016/C 392/29

Vec T-76/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Morningstar/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužívanie dominantného postavenia — Svetový trh s konsolidovanými údajmi v reálnom čase — Rozhodnutie vyhlasujúce záväzky navrhnuté podnikom v dominantnom postavení za záväzné — Článok 9 nariadenia (ES) č. 1/2003“)

25

2016/C 392/30

Vec T-121/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Pelita Agung Agrindustri/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

26

2016/C 392/31

Veci T-353/14 a T-17/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Taliansko/Komisia („Jazykový režim — Oznámenia o verejných výberových konaniach na účely prijatia administrátorov do zamestnania — Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov — Nariadenie č. 1 — Článok 1d ods. 1, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita“)

26

2016/C 392/32

Vec T-456/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – TAO-AFI a SFIE-PE/Parlament a Rada („Odmeny a dôchodky úradníkov a agentov Únie — Ročná úprava — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Nezrovnalosti počas procesu prijímania aktov — Nekonzultovanie odborových organizácií“)

27

2016/C 392/33

Vec T-587/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Crosfield Italia/ECHA („REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Povinnosť odôvodnenia“)

28

2016/C 392/34

Vec T-709/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2016 – Tri-Ocean Trading/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nesprávne posúdenie“)

28

2016/C 392/35

Vec T-719/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2016 – Tri Ocean Energy/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nesprávne posúdenie“)

29

2016/C 392/36

Vec T-755/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Herbert Smith Freehills/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa diskusií pred prijatím smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva — Právo na obhajobu — Prevažujúci verejný záujem“)

30

2016/C 392/37

Vec T-796/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Philip Morris/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vypracované v rámci prípravných prác, ktoré viedli k prijatiu smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdneho konania a právneho poradenstva — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Prevažujúci verejný záujem“)

30

2016/C 392/38

Vec T-830/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2016 – Farahat/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nesprávne posúdenie“)

31

2016/C 392/39

Vec T-18/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Philip Morris/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vypracované v rámci prípravných prác k prijatiu smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany súdneho konania — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Právo na obranu — Prevažujúci verejný záujem“)

32

2016/C 392/40

Vec T-57/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Trajektna luka Split/Komisia („Štátna pomoc — Prístavné služby — Údajná štátna pomoc poskytnutá v prospech verejného poskytovateľa trajektovej dopravy Jadrolinija — Stanovenie poplatkov za prístavné služby v prístave Split chorvátskymi orgánmi, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu, v údajne nižšej výške, než je výška poplatkov používaných tak v iných chorvátskych prístavoch, ako aj pre medzinárodnú vodnú dopravu — Súkromný subjekt, ktorý je držiteľom údajne výhradnej koncesie na prevádzkovanie terminálu pre cestujúcich v prístave mesta Split — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Pojem pomoc — Štátne zdroje“)

32

2016/C 392/41

Vec T-146/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – hyphen/EUIPO – Skylotec (Zobrazenie mnohouholníka) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca mnohouholník — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods.1 druhý pododsek písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

33

2016/C 392/42

Vec T-152/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Komisia/Kakol („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Všeobecné výberové konanie — Nepripustenie kandidáta — Neuznanie diplomu — Pripustenie k skoršiemu výberovému konaniu — Podmienky podobného výberového konania — Povinnosť odôvodnenia“)

34

2016/C 392/43

Vec T-159/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2016 – Puma/EUIPO – Gemma Group (Zobrazenie skáčucej mačkovitej šelmy) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej skáčucu mačkovitú šelmu — Skoršie medzinárodné obrazové ochranné známky zobrazujúce skáčuce mačkovité šelmy — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadna správa vecí verejných — Dôkaz dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2016/C 392/44

Vec T-207/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – National Iranian Tanker Company/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Právna sila rozhodnutej veci — Právo na účinný opravný prostriedok — Nesprávne posúdenie — Právo na obhajobu — Vlastnícke právo — Proporcionalita“)

35

2016/C 392/45

Vec T-358/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Arrom Conseil/EUIPO – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Roméo has a Gun by Romano Ricci — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie NINA RICCI a RICCI — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena skorších ochranných známok — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

36

2016/C 392/46

Vec T-371/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Preferisco Foods/EUIPO – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie PREFERISCO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie I PREFERITI — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

36

2016/C 392/47

Vec T-390/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO – PepsiCo (3D) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie 3D — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie 3D’S a 3D’s — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

37

2016/C 392/48

Vec T-408/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Globo Comunicação e Participações/EUIPO (zvuková ochranná známka) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška zvukovej ochrannej známky — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

38

2016/C 392/49

Vec T-410/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Pohjanmäki/Rada („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2013 — Príslušné úlohy menovacieho orgánu a spoločného poradného výboru — Neexistencia hodnotiacej správy — Nekonzultovanie hodnotiacich správ členmi spoločného poradného výboru — Zlučiteľnosť úloh spravodajcu v spoločnom poradnom výbore s úlohami bývalého hodnotiteľa — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia“)

38

2016/C 392/50

Vec T-453/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Trinity Haircare/EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie VOGUE — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia opisného charakteru — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nekonanie v dobrej viere — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

39

2016/C 392/51

Vec T-479/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Lotte/EUIPO – Kuchenmeister (KOALA LAND) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie KOALA LAND — Skoršia národná slovná ochranná známka KOALA — Čiastočne zamietnutie prihlášky — Nebezpečenstvo zámeny — Riadne používanie — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009“)

39

2016/C 392/52

Vec T-557/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2016 – De Esteban Alonso/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Článok 24 štatútu — Žiadosť o pomoc — Trestné konanie na vnútroštátnom súde — Rozhodnutie inštitúcie stať sa účastníkom občianskoprávneho konania — Zamietnutie žaloby v konaní na prvom stupni ako zjavne nedôvodnej — Vady konania — Podmienky uplatnenia článku 24 štatútu“)

40

2016/C 392/53

Vec T-563/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky APOTEKE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

41

2016/C 392/54

Vec T-424/16: Žaloba podaná 5. augusta 2016 – Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Footwear)

41

2016/C 392/55

Vec T-442/16: Žaloba podaná 4. augusta 2016 – Šroubárna Ždánice/Rada

42

2016/C 392/56

Vec T-459/16: Žaloba podaná 19. augusta 2016 – Španielsko/Komisia

42

2016/C 392/57

Vec T-462/16: Žaloba podaná 22. augusta 2016 – Portugalsko/Komisia

43

2016/C 392/58

Vec T-463/16: Žaloba podaná 22. augusta 2016 – Portugalsko/Komisia

44

2016/C 392/59

Vec T-619/16: Žaloba podaná 30. augusta 2016 – Sicignano/EUIPO – Inprodi (GiCapri „a giacchett’e capri“)

45

2016/C 392/60

Vec T-621/16: Žaloba podaná 29. augusta 2016 – České dráhy/Komisia

46

2016/C 392/61

Vec T-627/16: Žaloba podaná 31. augusta 2016 – Česká republika/Komisia

47

2016/C 392/62

Vec T-631/16: Žaloba podaná 2. septembra 2016 – Remag Metallhandel a Jaschinsky/Komisia

47

2016/C 392/63

Vec T-638/16: Žaloba podaná 7. septembra 2016 – Deichmann/EUIPO – Vans (Zobrazenie pásu na boku topánky)

48

2016/C 392/64

Vec T-640/16: Žaloba podaná 8. septembra 2016 – GEA Group/Komisia

49

2016/C 392/65

Vec T-642/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Iame/EUIPO – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

50


SK

 

Top