EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:386:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 386, 20. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 386

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
20. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 386/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8020 – Sherwin-Williams/Valspar) ( 1 )

1

2016/C 386/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8088 – Midea Group/Kuka) ( 1 )

1

2016/C 386/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8203 – Blackstone/New Mountain/JDA Software) ( 1 )

2

2016/C 386/04

Oznámenie Komisie

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2016/C 386/05

Rozhodnutie Rady zo 17. októbra 2016, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

3

 

Európska komisia

2016/C 386/06

Výmenný kurz eura

8

2016/C 386/07

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2016 týkajúce sa uverejnenia jednotného dokumentu uvedeného v článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie názvu v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie [Terrasses du Larzac (CHOP)]

9

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2016/C 386/08

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

13


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2016/C 386/09

Výzva na predkladanie návrhov 2017 – EAC/A03/2016 – Program Erasmus+

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 386/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8220 – Euro Garages/EFR) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

17

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2016/C 386/11

Oznámenie o žiadosti podľa článku 35 smernice 2014/25/EÚ – Žiadosť podaná obstarávateľom – predĺženie lehoty

18


 

Korigendá

2016/C 386/12

Korigendum k Výročnej správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií ( Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016 )

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top